DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Program studiów z doradztwa edukacyjno-zawodowego został sformułowany w oparciu o zalecenia Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU).

Program stanowi odpowiedź na potrzebę przygotowania praktyków, będących realnym wsparciem dla osób planujących i realizujących ścieżkę edukacyjną oraz karierę zawodową. Studia wszechstronnie przygotowują do pracy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Program składa się z 4 modułów:

I Teoretyczne podstawy poradnictwa edukacyjno-zawodowego - moduł ten wprowadza w zagadnienia będące przedmiotem studiów. Kolejne służą praktycznemu i wszechstronnemu przygotowaniu doradcy do pracy.

II Analiza i rozwój zasobów osobowych doradcy - moduł koncentruje się na kompetencjach osobowych i komunikacyjnych doradcy (zajęcia z komunikacji oraz udział w treningu osobistym).

III Kompetencje i warsztat pracy doradcy edukacyjno zawodowego

IV Konteksty współczesnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego

Oba moduły, trzeci i czwart, stanowią praktyczne przygotowanie warsztatu pracy doradcy.

Studenci realizują także praktyki doradcze (60h).

Liczba semestrów:

 3 semestry 

Opłata za semestr:
 1600 zł/semestr
Kwalifikacje/umiejętności:

Celem studiów jest wykształcenie doradców edukacyjno-zawodowych przygotowanych do pracy w placówkach oświatowych oraz instytucjach rynku pracy. Absolwenci ww. studiów zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w charakterze doradcy świadczącego usługi poradnictwa zawodowego oraz doradztwa kariery w odniesieniu do różnorodnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych.

Studia pozwalają rozwinąć kompetencje komunikacyjne oraz interpersonalne doradcy, dzięki czemu praca w relacji z każdym klientem będzie efektywna. Studia praktycznie i kompleksowo przygotowują do podjęcia zawodu doradcy edukacyjno-zawodowego.

Adresaci:

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych I lub II stopnia zainteresowani udzielaniem pomocy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach lub instytucjach rynku pracy, chcący uzyskać wykształcenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji w ramach idei uczenia się przez całe życie (LLL- Life Long Learning). Osoba aplikująca na studia podyplomowe w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego powinna:

posiadać wykształcenie wyższe I lub II stopnia oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne (jeśli planuje pracę doradcy w placówkach oświatowych).

Dodatkowe wymagania:

Osoba aplikująca na studia podyplomowe w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego powinna:

posiadać wykształcenie wyższe I lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne (jeśli planuje pracę doradcy w placówkach oświatowych).

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016, godz. 14:23 - Magdalena Fara