Pracownicy Katedry Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich

 

Kierownik:  ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz  

 

ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski - adiunkt

 

ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk - adiunkt  

 

 

mgr lic. Karolina Lemierz (doktorantka) - sekretarz Katedry

 

 

 

_____________________________________________________

 

 

 

Doktoranci seminarium: "Kościelne Prawo Karne"

/prowadzący: ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk/

 

   student - doktorant:   

 

mgr lic. Kinga Cichawa

ks. mgr lic. Łukasz Borzęcki

mgr lic. Patrycja Brol

ks. mgr lic. Tomasz Jarząbek

ks. mgr lic. Krzysztof Kamiński

mgr lic. Małgorzata Kliczka-Bielenda

mgr lic. Karolina Lemierz

ks. mgr lic. Rafał Zaleski /otwarty przewód/

 

   doktorant po zakończonych studiach:   

 

mgr lic. Małgorzata Oroń /otwarty przewód/

mgr lic. Marcin Sokół

ks. mgr lic. Arkadiusz Saternus /otwarty przewód/

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2018, godz. 09:46 - Krzysztof Mikołajczuk