paluchowski 

Z głębokim żalem żegnamy

Pana Dyrektora Andrzeja Paluchowskiego

(1933-2017),

znakomitego bibliofila i edytora, mądrego i prawego człowieka.

Był naszym przyjacielem.

Zapamiętamy Jego sylwetkę, zapisane drobnym pismem kartki, czujną obecność, życzliwość i rozwagę.

Budował wspólnotę naszej Polonistyki i do ostatnich chwil był wśród nas.

Rodzinie Pana Andrzeja, synom, wnukom, synowej składamy

wyrazy współczucia.

 

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej

 

 

   

Spotkania studentów pierwszych lat z Dyrektorem i pracownikami

Instytutu Filologii Polskiej

odbędą się 2 października 2017 r.

według następującego porządku:

godz. 13.15 filologia polska (I stopnia)

sala CN-204 (II piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.45 filologia polska (studia II stopnia)

sala CN-204 (II piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 13.45 edytorstwo (I stopnia)

sala CN-203 (II piętro, Collegium Norwidianum)

godz. 14.15 humanistyka cyfrowa (studia II stopnia)

sala CN-204 (II piętro, Collegium Norwidianum)

 

 

Spotkanie wszystkich studentów pierwszych lat z Dziekanami

Wydziału Nauk Humanistycznych odbędzie się

2 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali CTW-408

Serdecznie zapraszamy!

 

 

   


 

Rozumieć literaturę – to rozumieć świat, rozumieć człowieka, siebie, ale też drugiego, którego spotykamy na swojej drodze. Żyjemy w czasach licznych nieporozumień, a literatura daje narzędzia, by lepiej widzieć i słyszeć, wyjaśniać rzeczywistość sobie i innym.

 

Literatura pomaga żyć życiem zwielokrotnionym, pełnym pasji i zaangażowania, otwartym na proste fenomeny i złożone relacje. Pomaga dostrzegać to, co dobre i piękne. Przywraca wiarę w drugiego człowieka, otwiera oczy na Tajemnicę, kieruje ku dobru. Nasze studia są zakorzenione w relacji mistrz – uczeń, mamy czas i możliwości, by z każdym z Was spotkać się indywidualnie i towarzyszyć w trudzie studiowania literatury. Chcemy Was inspirować i zarażać pasją!

 

Tutaj spotkasz między innymi wybitnych specjalistów z zakresu: neokomparatystyki (dr hab. Dariusz Seweryn), związków literatury z muzyką (dr hab. Agata Seweryn), metafory historycznej i wyobraźni historycznej w literaturze (dr hab. Lech Giemza), współczesnego teatru religijnego (ks. dr Mariusz Lach), poetyckich redakcji Biblii (dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska).

 

Będziesz miał okazję pracować pod okiem znawców twórczości między innymi: Wacława Potockiego, teorii i praktyki poematów epickich, i interpretacji alegorycznej (dr hab. Agnieszka Czechowicz), Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, również jego korespondencji (dr hab. Zdzisław Kudelski), Wisławy Szymborskiej, poetów Nowej Fali (dr hab. Lech Giemza), Edwarda Stachury i Bolesława Leśmiana (dr hab. Dariusz Pachocki).

 

Będziesz miał okazję nauczyć się, uczestniczyć i prowadzić własne badania interdyscyplinarne pod okiem dr. hab. Dariusza Skórczewskiego, który prowadzi badania neokolonialne, pod okiem dr. hab. Wojciecha Kruszewskiego, dotyczące genezy wypowiedzi oralnej realizowane w zespole z psychologami oraz pod okiem dr. hab. Zygmunta Gałeckiego dotyczące historii języka polskiego.

 

Studia polonistyczne na tej uczelni spełniają wszystkie wymagania Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Prowadzi je zespół specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach naukowych, twórczy, aktywny naukowo.

 

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

 

  

Zapraszamy na naszego Facebooka 

 

facebook

 

 

PONADTO: 

 

 

studia stacjonarne licencjackie: 

 IFP_edytorstwo

IFP_fp

 

 

 

studia stacjonarne magisterskie:

 

 

HUMANISTYKA CYFROWA

 

 

FILOLOGIA POLSKA
 

 

 

 

Oferujemy Państwu następujące specjalizacje:

 

 

 

 

11
22_--_kopia
33_--_kopia
44

55

 

 

 

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Kliknij i przeczytaj ulotkę! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Poręba
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2017, godz. 10:43 - Artur Truszkowski