„Model postępowań szczególnych a gwarancje praw pokrzywdzonego w polskim procesie karnym”

14 marca 2011r. – Stalowa Wola, WZPiNoG KUL, s. 18

 

 

po kliknięciu na poniższy link proszę kliknąć ikonę "play" w głównej kolumnie
przy plikach z 14 marca 2011 r.; 
do poprawnego odbioru konieczne jest korzystanie z Windows Media Player


>>OBEJRZYJ VIDEO<<

 

>>OBEJRZYJ ZDJĘCIA<<

 

Organizator – Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL przy wsparciu Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów Prawa

 

09:30-10:00 – Rejestracja uczestników

10:00 –- wystąpienie Kierownika Katedry – Prof. zw. dr hab. Edwarda Skrętowicza

-  otwarcie konferencji, Dziekan WZPiNoG KUL – prof. dr hab. Romuald Szeremietiew

 

Część I – prowadzenie – prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

10:15 -10:30 – prof. dr hab. Marianna Korcyl – Wolska (KA im. A. Frycza Modrzewskiego) – „Uwagi o modelu postępowania w sprawach nieletnich w Polsce de lege lata i i de lege ferenda”

10:30-10:45 -  dr Piotr Sowiński (URz) – „Relacje zachodzące między oskarżonym a pokrzywdzonym w toku postępowań szczególnych”

10:45-11:00 – mgr Mirosław Kopeć (KUL) – „Oskarżyciel posiłkowy konkurencyjny jako wyraz ochrony praw pokrzywdzonego w sprawach o wykroczenia”

11:00-11:15 – dr Damian Gil (KUL) – „ Pokrzywdzony w postępowaniu nakazowym (uwagi de lege lata i de lege ferenda)”

11:15 -11:45 – Przerwa kawowa

 

Część II – prowadzenie – prof. dr hab. Monika Klejnowska

11:45-12:15 – prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz (UAM) – „Sytuacja pokrzywdzonego w postępowaniu przyspieszonym”

12:15 – 12:30 – mgr Kamil M. Woźniak (KUL, UMCS) – „Pokrzywdzony występkiem chuligańskim a model postępowania przyspieszonego”

12:30-12:45 – dr Jakub Kosowski (UMCS) – „Pouczenie pokrzywdzonego w postępowaniu przyspieszonym”

12:45-13:00 – mgr Marcin Owsianka (KUL) – „ Egzekucja nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (uwagi dotyczące postępowań szczególnych)”

13:00-14:00 – Przerwa obiadowa – ul. Ofiar Katynia 6 – Stołówka  Profesorska

 

Część III – prowadzenie – dr Damian Gil

14:00-14:30 – prof. dr hab. Monika Klejnowska (URz) – „Zaskarżenie przez pokrzywdzonego orzeczeń wydanych w trybach szczególnych w polskim procesie karnym”

14:30-14:45 – dr Filip Ciepły (KUL) – „Prawa i obowiązki rodziców lub opiekuna w postępowaniu w sprawach nieletnich”

14:45-15:00 – mgr Szymon Stypuła (UAM) – „Wpływ postawy pokrzywdzonych na zakres postępowania dowodowego w sprawach z oskarżenia wzajemnego”

15:00-15:15 – mgr Krystian Browarny (absolwent WPiA UMCS) – „Kumulacja ról procesowych pokrzywdzonego w postępowaniu z oskarżenia prywatnego”

15:15-15:30 – mgr Magdalena Grudziecka (Polskie Centrum Mediacji) – „Mediacje w sytuacjach przemocy domowej na tle doświadczeń polskich i zagranicznych (zagadnienia wybrane w postępowaniu uproszczonym)”

15:30-15:45 – mgr Jerzy Książek (Polskie Centrum Mediacji) –„ Historia sprawiedliwości naprawczej w Polsce w kontekście nieletniego sprawcy czynu karalnego”

15:45-16:00 – mgr Piotr Jóźwiak (UAM) – „Pokrzywdzony nie będący osobą fizyczną, w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego”

16:00 – 16:15 – mgr Joanna Garbarz -Górka  (Polskie Centrum Mediacji –

o/ w Stalowej Woli) - "Mediacja jako wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu przyspieszonym".

16:15-16:40 – dyskusja

16:40 – podsumowanie dr Damian Gil,

słowo końcowe Kierownika Katedry – prof. zw. dr hab. Edwarda Skrętowicza Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2011, godz. 22:59 - Filip Ciepły