Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym jest placówką naukową Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, która została powołana do istnienia 11 października 1972 r. Program działalności placówki skupia się na sprawie łączności Polski z Polonią.

 

Pracownicy i stali współpracownicy Ośrodka

Od lewej: dr Paweł Sieradzki, dr Paweł Janowski, ks. mgr Marcin Nabożny,
prof. Jacek Gołębiowski (dyrektor), dr Witalij Rosowski, ks. dr Sławomir Zych.
 

Pracownicy Ośrodka w czasie swych podróży badawczych stykają się praktycznie ze środowiskami polonijnymi wykorzystując tam swój pobyt dla upowszechnienia popularnej wiedzy nt. kultury polskiej zarówno w aspekcie jej dziejów, jak i aktualnej rzeczywistości. Prelekcje te przynoszą w rezultacie wzrost zainteresowania krajem pochodzenia i - jak można przypuszczać - również uwrażliwienia na aktualia polskie. Z kolei kontakty te dają również pracownikom Ośrodka ową tak ważną wiedzę pozaźródłową, bez której ich praca naukowa mogłaby się okazać tworzeniem dziejów odległych merytorycznie od rzeczywistości historycznej. Stąd też mnożenie takich kontaktów to nie tylko zysk w postaci coraz to nowych archiwaliów, którymi Ośrodek ubogaca swój warsztat, ale także zdobywanie przesłanek, na których można budować niezawodną metodę pracy już nie tylko w dziedzinie prac nad leksykonem, ale właśnie na płaszczyźnie zamierzonej syntezy dziejów polonijnych. Ponadto więzy między Polonią a Krajem zyskują na intensywności dzięki ofercie duszpasterskiej, którą księża pracownicy Ośrodka z powodzeniem realizują wśród Polonii przy okazji zadań naukowych. W Kanadzie, w Niemczech czy Szwajcarii można wymienić już jako sprawdzone środki działalności rekolekcje parafialne oraz wykłady dla duchowieństwa połączone z udziałem w konferencjach regionalnych polskich księży.
  Wiele owocniejsze jest współdziałanie z Polonią aniżeli "praca dla niej". Oprócz tego względu ogromną wagę i to wyczuwalną na miejscu, posiada przekazywanie żywym słowem z bezpośredniego źródła krajowego zarówno treści religijnych, jak i kulturowych.
Dalsza działalność Ośrodka, gdy chodzi o perspektywy, powinna się więc skoncentrować na następujących zadaniach: 

  • Stałym śledzeniu i analizie zjawisk społecznych i postaw obecnych w środowiskach polonijnych;
  • Opracowywaniu atrakcyjnych dla tych środowisk formuł kontaktowych przystosowanych do rzeczywistości kościelnej;
  • Inspirowaniu odnośnej historiografii w kierunku kształtowania myślenia historycznego wychodźstwa;
  • Opracowywaniu łatwych w odbiorze i środowiskowo przystosowanych wzorców kultywowania tradycji polskiej;
  • Propagowanie idei tzw. parafii partnerskich i programowanie kontaktów na tej płaszczyźnie.
  • Propagowanie p r z y d a t n y c h w parafiach polonijnych pomocy duszpasterskich;
Autor: Ks. Edward Walewander
Ostatnia aktualizacja: 03.07.2015, godz. 13:31 - Paweł Sieradzki