• administracja – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-703 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • architektura krajobrazu – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

 

 • biotechnologia (studia w języku polskim i angielskim) – Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku: p. 606 (I piętro budynku ul. Konstantynów 1H)

 

 • bezpieczeństwo narodowe – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • edytorstwo – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • ekonomia – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • ekonomia społeczna i praca socjalna (II stopnia)  –Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • europeistyka (studia w języku angielskim) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • filologia angielska (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia angielska (niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia germańska (w tym grupa początkująca) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia klasyczna – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia niderlandzka – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia polska – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia romańska (w tym grupa początkująca) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia romańska  II stopnia – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

 

 • filologia-sinologia – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • filologia słowiańska – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

 

 • filozofia (studia w języku polskim i angielskim) – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • gospodarka przestrzenna – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

 

 • hispanistyka – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 146 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • historia – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • historia sztuki – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL) 

 

 • informatyka (studia w języku polskim i angielskim) – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu: p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

 

 • inżynieria materiałowa– Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Kwiatkowskiego 3a, 37-450 Stalowa Wola)

 

 • inżynieria środowiska – Dziekanat Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie (ul. Kwiatkowskiego 3a, 37-450 Stalowa Wola)

 

 • kognitywistyka (studia w języku polskim i angielskim) – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • lingwistyka stosowana – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • matematyka – Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu p. 314 (III piętro budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu ul. Konstantynów 1H)

 

 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Sekretariat Kolegium MISHuS: p. CN-012 (parter Collegium Norvidianum)

 

 • muzykologia – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • nauki o rodzinie – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • pedagogika – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • pedagogika specjalna  – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

 • praca socjalna (I stopnia)–Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-841 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • prawo  (stacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-727 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • prawo w biznesie – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-726 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • prawo (niestacjonarne) – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-740 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • prawo kanoniczne – Dziekanat Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: p. C-725 (VII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • psychologia – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • retoryka stosowana – Dziekanat Wydziału Filozofii: p. 251 (II piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • socjologia – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • stosunki międzynarodowe – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. 201 (2 piętro, budynek II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)
 • teologia – Dziekanat Wydziału Teologii: p. C-839 (VIII piętro Collegium Jana Pawła II)

 

 • turystyka kulturowa (II stopnia) – Dziekanat Wydziału Nauk Humanistycznych: p. 147 (I piętro Głównego Gmachu KUL)

 

 • zarządzanie – Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych: p. od C-542 do C-547 (V piętro Collegium Jana Pawła II)

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2018, godz. 13:01 - Grzegorz Tutak