ZARZĄDZANIE I FINANSE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Termin pierwszego zjazdu: 19-20.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania i finansów administracji publicznej.

 

Wiele rozwiązań stosowanych w biznesie przenoszone jest obecnie na grunt administracji publicznej, studia mają na celu przybliżenie słuchaczom tychże zagadnień aby mogli efektywnie uczestniczyć w realizacji zadań stawianych przed jednostkami samorządu terytorialnego.

Program studiów/kadra dydaktyczna:

 Program
• Praca w jednostkach samorządu terytorialnego
• Budowanie zespołu w administracji publicznej
• Zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji publicznej
• Zarządzanie konfliktem w jst
• Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego
• Pozyskiwanie środków europejskich
• Zarządzanie projektami
• Zarządzanie jakością w administracji publicznej
• Powszechny model samooceny CAF
• Profesjonalna obsługa interesanta
• Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza
• Budżet zadaniowy
• Podstawy rachunkowości z elementami rachunkowości budżetowej
• Analiza finansowa
• Zarządzanie finansami w administracji publicznej
• Instrukcja kancelaryjna
• Informatyczne systemy zarządzania
• Kodeks postępowania administracyjnego
• Konsultacje społeczne i współpraca z NGO
• Wartość pieniądza w czasie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

 

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej oraz doświadczeni pracownicy naukowi KUL.

Liczba semestrów:

 2 semestry 

Opłata za semestr:
 1500 zł/semestr - dla absolwentów KUL 5% zniżki!
Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej, którzy chcą rozwinąć i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu administracji publicznej oraz dla absolwentów studiów wyższych zamierzających aplikować do pracy w tym sektorze

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 13:46 - Magdalena Fara