Opracowania


  • M. Dadia, Bibliografia prac Antoniego B. Stępnia, „Roczniki Filozoficzne KUL", t. 50 (2002), z. 1, „Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Antoniego B. Stępnia" (Księga zawiera prace kolegów, współpracowników i uczniów Profesora, a także listy gratulacyjne: od Jana Pawła II i prof. S. Swieżawskiego), s. 25-43 (bibliografia obejmuje 235 pozycje, odnotowuje też recenzje książek Profesora).
  • S. Judycki, Antoni B. Stępień: stanowisko filozoficzne i działalność dydaktyczna, jw., s. 9-24.
  • J. Wojtysiak, Z meta-krytyki metafilozofii Antoniego B. Stępnia, jw., s. 517-525.
  • A. B. Stępień, Czym jest filozofia, którą uprawiam?, „Znak" 29 (1977), s. 1344-1348 (przedruk w: I A 7, t. II, s. 425-428).
  • M. F. Griesbach, Antoni Stepien and Epistemological Realism, w: "Proceedings of the American Catholic Philosophical Association", vol. 60 (1986): Existential Personalism, ed. D. O. Dahlstrom, s. 105-110.
  • A. B. Stępień, J. Wojtysiak, Katedra Teorii Poznania, w: I B. 4, s. 275-301(tam podano m.in. listę tematów wykładów Profesora oraz prac dyplomowych pisanych pod jego kierunkiem w trakcie jego działalności dydaktycznej).
  • M. Rembierz, Zagadnienie wartości poznania, rec. I A. 7, „Principia - ekspres filozoficzny. Biuletyn informacyjny", nr 30 (VI 2002), s. 48-51.

 

Autor: Stanisław Judycki, Jacek Wojtysiak
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2010, godz. 16:14 - Andrzej Zykubek