2019

Szkolenia

 • Jak oceniać trafnie, sprawiedliwie i motywująco? (kompendium wiedzy o ocenianiu) cz. 1/2 - Ocenianie szkolne (14.01.2019) - udział w webinarium, organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Adama Brożka
 • Warsztat kreatywności nauczyciela, czyli praca z własną twórczością (15.02.2019) - udział w webinarium, organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez dra Piotra Kilańczyka

 

2018

Konferencje

 • Rola rodziców w edukacji - aktywny udział w debacie gwiaździstej na KULu (26.01.2018), wystąpienie na temat: Oczekiwania rodziców wobec nauczycieli, oczekiwania nauczycieli wobec rodziców... Kompetencje nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami
 • XII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 30.03.2018, tryb zdalny), referat: Główne obszary kompetencji współczesnego nauczyciela i ich wpływ na kierunki rozwoju dydaktyki szkolnej. Wybrane zagadnienia
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wychowanie do lektury" (Rzeszów, 19.04.2018) w ramach XI Tygodnia Polonistów, referat: Johna Keatinga (Stowarzyszenie Umarłych Poetów) wychowanie do lektury i życia
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Problemy współczesnej profilaktyki" pt. "Przyszłość profilaktyki w świecie zagubionych wartości" (WSEI, Lublin, 15-16 maja 2018) - referat: "On mi powiedział, że jestem dobry". Rola nauczyciela w wychowaniu do wartości w świetle wybranych powieści dla młodzieży
 • XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 18.05.2018, tryb zdalny), referat: ВЫБРАННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ В ЛИЦЕЕ. ОБЗОР (Wybrane metody pracy z literaturą w szkole ponadpodstawowej. Przegląd)

 • Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Młodzież i uzależnienia" (Lublin, 24.05.2018) - referat: Tematyka uzależnień w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela polonisty
 • XIII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów, 22.06.2018), referat: РАБОТА СО СПОСОБНЫМ УЧЕНИКОМ - ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ (Praca z uczniem zdolnym jako wyzwanie dla współczesnego nauczyciela)
 • XV Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja "Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców" (Kijów. 21.09.2018), referat: Wizja dobrego nauczyciela języka polskiego a programy specjalizacji nauczycielskiej. Próba konfrontacji w kontekście obecnej reformy edukacji
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ocenianie szkolne na cenzurowanym. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego" (Lublin, 27.-28.09.2018, UMCS), referat: Krótka rozprawa między trzema osobami: uczniem, rodzicem i nauczycielem, czyli kto, kogo i za co ocenia w polskiej szkole
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacyjne w branży kultury" (Kijów, 02.10.2018), referat: Wejdź w konwencję! – o projekcie kreatywnego pisania
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematem a kreatywnością" (Warszawa, 8-9.11.2018, Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego), referat: Współpraca polonisty z psychologiem jako istotny element propozycji modelu kształcenia przyszłych nauczycieli. Wybrane przykłady inicjatyw (współautor: kpt. mgr T. Korczyński)
 • XVI Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców” (Kijów, 19.11. 2018), referat: "To nieuczciwe zmuszać żółwie, by ścigały się z zającami". Przegląd cech indywidualnych różniących uczniów" 

 • Interdyscyplinarne seminarium naukowe "Młodzież i uzależnienia 2. Uzależnienie od współczesnych mediów" (Lublin, 05.12.2018), referat: Formy promocji czytelnictwa w Internecie jako inspiracja dla współczesnego polonisty

 

 

Warsztaty i wykłady

 • Trening twórczości - sztuka opowiadania (17.09.2018): przeprowadzenie warsztatu w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki
 • Jak radzić sobie z tymi, którzy chcą wykorzystać nasze słabości? O manipulacji w literaturze, mediach i codziennym życiu (20.09.2018): przeprowadzenie warsztatu w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki [współpraca: kpt. mgr T. Korczyński]
 • Rola bóstw w życiu codziennym Egipcjan (13.10.2018, Lublin): wygłoszenie wykładu w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki FALKON

 

 

Szkolenia

 • Kultura popularna jako przedmiot refleksji maturzysty (09.04.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 • Egzamin ósmoklasisty w praktyce (12.04.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 • Marketing lektury. Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? (15.05.2018) - udział w webinarium organizowanym przez wydawnictwo edukacyjne Nowa Era
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego (17.05.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. oraz redakcję "Polonistyki"
 • Ocenianie Kształtujące w pracy nauczyciela (22.05.2018) - udział w webinarium, organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Monikę Andrulewicz
 • Trudny rodzic? Nie ma trudnych rodziców, są trudne sytuacje (23.05.2018) - udział w webinarium, organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 • Storytelling podbija szkoły, czyli o pracy z opowieścią, mitem i legendą (12.06.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Monikę Andrulewicz
 • Typologia tzw. trudnych rodziców, np. rodzic roszczeniowy, unikający, ekspert, aktywista społeczny (13.06.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 • Trener efektywnej nauki: Zapamiętywanie przez skojarzenia - metoda ciągu asocjacyjnego (14.06.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Daniela Ogonowskiego
 • Trener efektywnej nauki – metoda obrazkowa, poziom 2 – zapamiętywanie złożonych ciągów informacyjnych (03.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Daniela Ogonowskiego
 • Neurodydaktyka: jak wykorzystać najnowsze wyniki badań mózgu do pracy z uczniem (09.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Nowoczesna edukacja - nowoczesny nauczyciel, czyli jak nadążać za trendami (10.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Jana Bielaszkę
 • Mindfulness (uważność) – lekarstwo na stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, (prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 • Trudny uczeń: praca z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania (25.10.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Incydent w szkole - komunikacja z otoczeniem w kryzysie (16.11.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Agatę Sobiecką
 • Nie nudzić klasyką, czyli "Pan Tadeusz" jako poemat o... współczesności (04.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Adama Brożka
 • Trener efektywnej nauki: Techniki przyspieszonego czytania ze zrozumieniem (05.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Daniela Ogonowskiego
 • Polubić szkołę: pięciostopniowy program pracy z dzieckiem/ uczniem (10.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Ireneusza Czyżewskiego
 • Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (11.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Uczeń niegrzeczny czy uczeń zaburzony? Rozpoznanie i terapia (13.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Martę Koplejewską
 • Neurolingwistyczne programowanie (NLP) w pracy nauczyciela (18.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Waldemara Borowskiego
 • Sekrety motywacji ucznia, czyli co zrobić, żeby uczniowi się chciałao (19.12.2018) - udział w webinarium organizowanym przez Edumaster, prowadzonym przez Ireneusza Czyżewskiego

 

2017

Konferencje

 • Szkoła wobec wyzwań współczesności (Lublin, 16-17 maja 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie; referat: "Digitalny tubylec czy digitalny imigrant? Kilka uwag o kompetencjach techniczno-medialnych współczesnego nauczyciela polonisty" 
 • Jak kształcić nauczyciela XXI wieku? (Lublin, 30.05.2017) - udział w debacie naukowej, organizowanej przez KUL, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia nauczycieli
 • Książka w mediach. Media w książce. Korespondencje i transpozycje (Lublin, 12-13 października 2017) - ogólnopolska konferencja organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS; referat: "Udział nowoczesnych mediów w procesie popularyzacji czytelnictwa wśród młodych ludzi. Wybrane zagadnienia"
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - ogólnopolski kongres współorganizowany przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, referat: "Świat wartości młodych ludzi w świetle wybranych powieści Barbary Ciwoniuk"
 • III Kongres Dydaktyki Polonistycznej (Lublin, 22-25 listopada 2017) - poprowadzenie warsztatu metodycznego dla nauczycieli szkolnych i akademickich: "Agresja i nienawiść"
 • Edukacja i nauka w globalnym świecie - dylematy, wyzwania, perspektywy (11-13 grudnia 2017) - interdyscyplinarna konferencja internetowa zorganizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i Spółkę Akademicką Wiseplace; prezentacja multimedialna: "Wpływ mediów cyfrowych na filozofię edukacji polonistycznej. Wybrane zagadnienia" [PDF]

 

Szkolenia

 • Od kompetencji językowej do kompetencji komunikacyjnej (27.03.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era; udział
 • Retoryka - kompetencje językowe rozwijane w ośmioletniej szkole podstawowej (29.05.2017) - konferencja online organizowana przez wydawnictwo Nowa Era - udział

 

2016

 • Jak przygotować uczniów do egzaminu ustnego? Matura 2016 z języka polskiego (18.04.2016) – konferencja internetowa organizowana przez wydawnictwo Nowa Era, uczestnictwo.
 • Dobra szkoła to… - (WNH KUL, 05.12.) – udział w debacie gwieździstej (odbywającej się równocześnie w kilku ośrodkach akademickich). W Lublinie została zorganizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL oraz stowarzyszenia: Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji i EduTank; w obradach uczestniczyli: lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracownicy dydaktyczno-naukowi KUL, studenci; nad przebiegiem debaty czuwała prof. U. Paprocka-Piotrowska.

 

 

Rok akademicki 2015/16 zwolnienie lekarskie

 

Rok akademicki 2014/15 urlop macierzyński

 

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2019, godz. 19:07 - Magdalena Marzec-Jóźwicka