• Etap wewnątrzszkolny: sposób wyłonienia zwycięzców etapu wewnątrzszkolnego oraz ewentualne nagrody na tym etapie konkursu pozostawiamy w gestii dyrektorów poszczególnych placówek szkolnych.

  • Finał: prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatora konkursu.

 

Nagrody dla laureatów finału konkursu oraz pamiątkowe dyplomy dla uczestników konkursu będą ufundowane przez sponsorów i organizatorów.