• Definicja realna i jej funkcje (rozprawa doktorska).

Artykuły

 • Definicja, Analiza i Opis, w: M. Walczak (red.), Metodologia - tradycja i perspektywy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 63-74.
 • Definition Within the Structure of Argumentation, w: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, M. Koszowy (ed.), Special Issue on Informal Logic and Argumentation Theory, 16 (29) 2009, s. 229-244.  
 • Circular definition, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", 8 (21) 2005, s. 135‑142. 
 • Alfreda Tarskiego Schemat T jako równość definicyjna, „Roczniki Filozoficzne", 53 (1) 2005, s. 143-156.
 • Język, nieostrość i definicja, „Zeszyty Naukowe KUL", 48 (3) 2005, s. 87‑95.
 • Antyesencjalizm jako założenie antydefinicjonizmu Karla R. Poppera, „Roczniki Filozoficzne", 52 (2) 2004, s. 267-274.
 • Language, vagueness and definition, publikacja internetowa (2003).

Abstrakty

 • Definicja cyrkularna, Abstrakty VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Uniwersytet Szczeciński: Szczecin 14-18.09.2004 r., s. 95-96.

Tłumaczenia

 • Gary Malinas, Sceptycyzm praktyczny, „Roczniki Filozoficzne", 51 (2) 2003, s. 103‑125.

Hasła

 • Logiczna analiza, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, (red.) A. Maryniarczyk (w skrócie PEF), t. 6, Lublin 2005, s. 476‑479.
 • Kreczmar Jerzy, w: PEF, t. 6, Lublin 2005, s. 54‑55.
 • Kokoszyńka-Lutman Maria, w: PEF, t. 5, Lublin 2004, s. 713.
 • Igel Salomon, w: PEF, t. 4, Lublin 2003, s. 745‑747.
 • Cournot Antoine Augustin, w: PEF, t. 2, Lublin 2001, s. 301‑303.

Autor: Robert Kublikowski
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2010, godz. 10:15 - Andrzej Zykubek