IV Otwarte Seminarium Naukowe

Konstytucyjne podstawy kontratypizacji 

 

3 grudnia 2015 r.

 

dr Filip Ciepły, Problem tzw. kontratypów „zakotwiczonych” konstytucyjnie

 

dr Mirosław Kopeć, Kontratypy pozaustawowe czy reguły postępowania z danym dobrem prawnym?

 

 

 

III Otwarte Seminarium Naukowe

 

27 marca 2014 r.

 

dr Damian Gil, Status referendarza sądowego i jego udział w procesie karnym

 

dr Filip Ciepły, Przestępstwa przeciwko podstawom bezpieczeństwa narodowego Ukrainy (art. 109-114 k.k.Ukr.)

- w kontekście aktualnych wydarzeń politycznych na Ukrainie

 

 

II Otwarte Seminarium Naukowe

16 stycznia 2014 r.

 

mgr Mirosław Kopeć,  Zbrodnia a konstrukcja winy kombinowanej

- czy zbrodnię można popełnić z winy kombinowanej?

 

dr Damian Gil, Prawo do sądu karnego a inne postępowania represyjne

- problemy konstytucyjne

- powaga rzeczy osądzonej

- odpowiedzialność karna a inne formy odpowiedzialności

 

dr Filip Ciepły, Pojęcie osoby niepełnosprawnej a status płodu upośledzonego

- pojęcie osoby niepełnosprawnej w Konstytucji RP i prawie międzynarodowym

- ustawowe określenie niepełnosprawności

- status prawny płodu upośledzonego i jego konsekwencje 

 

I Otwarte Seminarium Naukowe

28 listopada 2013 r.

 

dr Filip Ciepły, Zakres podmiotowy zasady równości (art. 32 Konstytucji RP) w kontekście prawnokarnej ochrony życia człowieka

- status płodu ludzkiego a zakres podmiotowy zasady równości

- zagadnienie ekskluzji prawnej w zakresie prawnokarnej ochrony życia

 

dr Damian Gil, Zmiany modelowe w polskiej procedurze karnej po nowelizacji z 27 września 2013 r. (Dz.U. Nr 0, poz. 1247)

- rewolucja w postępowaniu sądowym a zasady procesowe

- radca prawny jako obrońca w procesie karnym

- czy udział referendarza sądowego będzie wystarczający?

Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2015, godz. 14:56 - Filip Ciepły