PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis studiów:

Cel studiów

 • przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy koniecznej w zarządzaniu pracownikami, zgodnie z najnowszymi wymogami oraz z zakresu polityki społecznej
 • przekazanie wiedzy o systemie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu krajowego i europejskiego prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych, m.in.:

 • Ochrona pracy w ustawodawstwie krajowym i europejskim,
 • Zasady ubezpieczenia społecznego pracujących
 • Zarządzanie ryzykiem pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Odpowiedzialność karna i cywilna w obszarze prawa pracy
 • Wewnętrzna polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna
 • Kształtowanie systemów czasu pracy, systemy wynagradzania, zwolnienia z pracy i urlopy wypoczynkowe

 

Wykładowcy

Kadrę studiów stanowią wykładowcy akademiccy, szkoleniowcy, eksperci i specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Liczba semestrów:

 2 semestry  (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Opłata za semestr:
 1600 zł/semestr
Adresaci:
 • kierownicy przedsiębiorstw i urzędów wyższego i średniego szczebla, w szczególności osoby bezpośrednio organizujące pracę i kierujące personelem,
 • pracownicy służb kadrowych i księgowych i to zarówno instytucji państwowych, administracji terytorialnej, instytucji finansowych,
 • przedstawiciele związków zawodowych,
 • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych,
 • a także absolwenci studiów wyższych planujący wykonywać prace w komórkach kadrowych jednostek zatrudniających lub zamierzający podnieść swoją wiedzę w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 Kwalifikacje/Umiejętności:

Kwalifikacje

 • zdobycie umiejętności koniecznych do wykonywania pracy na stanowiskach w komórkach kadrowych
 • zdobycie umiejętności koniecznych do zarządzania personelem w różnego typu zakładach i na różnych poziomach kierowania ludźmi, przy wykorzystaniu takiego narzędzia jakim jest prawo pracy,
 • zdobycie przygotowania do rozwiązywania rzeczywistych problemów pojawiających się w pracy na stanowisku kierowniczym,
 • nabycie umiejętności przydatnych do wykonywania pracy na stanowiskach administracyjno – biurowych i urzędniczych
 • zdobycie umiejętności biegłego posługiwania się prawem pracy.

 

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 10:17 - Magdalena Fara