ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Cel
Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi. Studia dostarczają wiedzę z zakresu tworzenia organizacji pozarządowych, pozyskiwania funduszy na działalność, zarządzania, współpracy z podmiotami gospodarczymi i z sektorem publicznym.

Adresaci
Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które mają zamiar rozpocząć działalność w formie organizacji pozarządowej (np. fundacja, stowarzyszenie) jak i dla osób, które już w pracują w organizacjach pozarządowych i chcieliby usystematyzować oraz uzupełnić posiadaną wiedzę.
Absolwenci studiów będą profesjonalnie przygotowani do pełnienia kluczowych, kierowniczych funkcji w organizacjach trzeciego sektora.

Program studiów/kadra dydaktyczna:

Organizacje pozarządowe częścią społeczeństwa obywatelskiego
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji pozarządowej
Zarządzanie organizacją pozarządową
Finansowanie działalności organizacji pozarządowych
Podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych
Zarządzanie projektami w organizacji pozarządowej
Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej
Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną
Marketing organizacji pozarządowych
Podstawy budżetowania w organizacjach pozarządowych
Analiza finansowa  
Dobre praktyki organizacji pozarządowych
Zarządzanie wolontariatem
Podstawy rachunkowości
Seminarium

 

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

Liczba semestrów:

 2 semestry 

Opłata za semestr:
 1500 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:
Nabyte przez uczestników studiów wiedza i umiejętności przyczynią się do zwiększenia profesjonalizmu kadry, a co z tym wiąże się - efektywności działania organizacji pozarządowych. Absolwenci studiów będą umieli założyć organizację pozarządową, pozyskać fundusze, efektywnie zarządzać bieżącą działalnością. Zapoznają się z dobrymi praktykami, sprawdzonymi rozwiązaniami stosowanymi w organizacjach pozarządowych. 

 

 

Autor: Filip Pruszkowski
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 10:23 - Magdalena Fara