Uniwersytet Otwarty KUL i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej rozpoczęły program dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą

AKADEMIA MŁODYCH DZIENNIKARZY.

W jej ramach Uczestnicy mają możliwość poszerzania swoich zainteresowań dotyczących mediów i komunikacji oraz zgłębiania warsztatu dziennikarskiego. Serie wykładów i warsztatów są prowadzone przez pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL.