DYDAKTYKA WCZESNEGO NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Termin pierwszego zjazdu: 12-13.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Celem studiów jest metodyczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej.

 

Realizacja programu studiów daje możliwość opanowania sprawności językowych słuchaczy (czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie, opanowanie struktur gramatyczno – leksykalnym) na poziomie B2, który pozwala na przystąpienie do egzaminu na poziomie B2 (np. TELC). Jest to poziom znajomość języka wymagany   do uzyskania kwalifikacji uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I- III szkól podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Adresaci studiów:

Adresatami studiów są:

- absolwenci studiów licencjackich, magisterskich, studiów podyplomowych posiadający kwalifikacje do pracy, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

- osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które w przyszłości zamierzają zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Liczba semestrów:

 3 semestry 

Opłata za semestr:
 1600 zł/semestr - dla absolwentów KUL 10% zniżki!
Kwalifikacje/Umiejętności:

Studia te pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, (zarówno metodycznej jak i merytorycznej), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał także znajomość języka angielskiego na poziomie B2, która pozwoli mu przystąpić do egzaminu na poziomie B2 (np. TELC).

UWAGA:

  • Osoby, które nie posiadają kwalifikacji do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego powinni takie kwalifikacje zdobyć, aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej;
  • Do podjęcia studiów podyplomowych nie jest wymagany certyfikat z języka angielskiego. Wystarczająca jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1, potwierdzona zaliczeniem lektoratu podczas studiów (ksero indeksu, ksero suplementu);
Po ukończeniu studiów istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu i zdobycie certyfikatu znajomości języka na poziomie B2 (za dodatkową opłatą). 
Dodatkowe wymagania do podjęcia studiów:

Słuchaczami ww. studiów mogą zostać absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich):

  • dokument potwierdzający kwalifikacje do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego lub potwierdzający przygotowanie pedagogiczne;
  • kopia strony indeksu oraz suplementu, potwierdzające zaliczenie lektoratu z języka angielskiego na poziomie B1.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 09:50 - Magdalena Fara