PODATKI I PRAWO PODATKOWE 

Termin pierwszego zjazdu: 26-27.11.2016 r. - więcej informacji ->TUTAJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis studiów:
Zasadniczym celem studiów jest: przekazanie i utrwalenie wiedzy z zakresu podatków, prawa podatkowego, prawa skarbowego oraz rachunkowości. Umiejętności te są niezbędne do profesjonalnej obsługi obrotu podatkowego i skarbowego. Dodatkowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.
Program studiów/kadra dydaktyczna:

Program studiów został podzielony na 4 moduły tematyczne:

  • Moduł 1 – Teoria i otoczenie prawa podatkowego (mieszczą się w nim takie zagadnienia jak: Podstawy, źródła i wykładnia prawa podatkowego, podstawy prawa cywilnego i gospodarczego)
  • Moduł 2 – Materialno-prawne instytucje prawa podatkowego (obejmuje zajęcia poświęcone ogólnemu prawu podatkowemu oraz wszystkim podatkom i opłatom obowiązującym w Polsce.)
  • Moduł 3–Proceduralne instytucje prawa podatkowego (zgodnie ze swoją nazwa obejmuje wykłady poświęcone procedurom podatkowym związanym z nakładaniem i egzekwowaniem świadczeń podatkowych, czyli postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową oraz postępowanie egzekucyjne.
  • Moduł 4 – Praktyka podatkowa (w tym module przewidziane zostały głównie zajęcia mające na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresy dokumentacji podatkowej, pism procesowych oraz dokonywania rozliczeń z organami podatkowymi).
Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1800 zł/semestr
Dodatkowe warunki przyjęcia:

Warunkiem złożenia aplikacji jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia bez względu na kierunek studiów

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2016, godz. 09:04 - Magdalena Fara