OPTYMALIZACJA PODATKOWA

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Studia skierowane sa do osób zainteresowanych zdobyciem nowoczesnej i praktycznej wiedzy z dziedziny optymalizacji podatkowej. Zdobycie praktycznych umiejętności w ramach studiów pozwoli na:

 • skuteczne wykonywanie zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym
 • udoskonalenie warsztatu pracy w organach skarbowych (urząd skarbowy, urząd miejski, urząd kontroli skarbowej)
 • realizację innych zadań, gdzie wiedza w zakresie optymalizacji podatkowej jest szczególnie przydatna.
Program studiów/kadra dydaktyczna:

W programie studiów znajdą się między inymi takie przedmioty jak:

 • rachunkowość a optymalizacja podatkowa
 • pomoc publiczna, pomoc de minimis w aspekcie optymalizacji podatkowej
 • podatki pośrednie i bezpośrednie - prawo podatkowe dla przedsiębiorstw
 • podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego
 • optymalizacja podatkowa i strategie podatkowe.
Liczba semestrów:

 2 semestry 

Opłata za semestr:
 1500 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:

Absolwent po ukończeniu tych studiów:

 • będzie potrafił sporządzać deklaracje podatkowe na podstawie ewidencji podatkowych oraz dokonywac ich analizy
 • będzie potrafił korzystać z najnowszych rozwiązań i dobrych praktyk podatkowo-księgowych
 • pozna najistotniejsze przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, spółek kapitałowych, postępowania podatkowego
 • pozna główne narzędzia optymalizacji podatkowej.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 10:24 - Magdalena Fara