MIGRACJE MIĘDZYNARODOWE - Lublin i Tom. Lubelski

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis studiów:

Zjawisko przyjazdu i osiedlania się repatriantów, imigrantów ekonomicznych i uchodźców z państw trzecich na terytorium Polski jest zjawiskiem narastającym. Z procesem tym mogą się wiązać również określone zagrożenia w przestrzeni bezpieczeństwa wewnętrznego. Niezbędne jest by osoby obsługujące cudzoziemców i repatriantów a także osoby zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym posiadły odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawnych, zarządzania i organizacji procesem przyjęcia, pobytu i integracji migrantów.

 

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojmowanego zjawiska migracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Głównym celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy studiów wiadomości z zakresu prawa migracyjnego obejmującego międzynarodowe prawo migracyjne, prawo migracyjne w Unii Europejskiej, jak również polskiego prawa migracyjnego. Słuchacze mają także okazję do poszerzenia swojej wiedzy o procesach migracyjnych ujmowanych w perspektywie socjologicznej, co pozwala na lepsze zrozumienie problemów adaptacji społeczno-kulturowej repatriantów, imigrantów i uchodźców w społeczeństwie przyjmującym i potrzeby organizowania przez struktury państwa różnych  form wsparcia. W tym kontekście na podkreślenie zasługuje możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych i komunikacji międzykulturowej.

 

W programie znajdują się zajęcia w zakresie polskiej i unijnej polityki migracyjnej, obszaru regulacji i funkcji prawa migracyjnego (międzynarodowego, wspólnotowego i polskiego), zasad wjazdu i pobytu migrantów na terytorium Polski u Unii Europejskiej, praw i obowiązków imigrantów -prawa obcych (postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego i karnego z elementem obcym, podstaw prawnych zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, zasad nabywania prawa własności nieruchomości), prawa prywatnego międzynarodowego, zasad i form ochrony bezpieczeństwa państwa w szczególności własnych obywateli, przestępczości transgranicznej, migracji w Strefie Schengen, integracji migrantów i szariatu.

Podczas studiów słuchacze nabędą umiejętności praktycznych z zakresu kontaktów i komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów.

 

W ofercie programu studiów zawarte są także zajęcia prezentujące metody pracy z repatriantami, imigrantami, uchodźcami i ich rodzinami w zakresie różnych form poradnictwa i pomocy socjalnej, oferowane w ramach działalności organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych.

 

Adresaci studiów:

Studia dedykowane są w szczególności funkcjonariuszom i pracownikom instytucji państwowych i samorządowych a także działaczom organizacji pozarządowych, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych czy zawodowych zajmują się zjawiskiem migracji, w szczególności dokonują obsługi cudzoziemców a którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie umiejętności praktycznych i wiedzy na temat procesów migracyjnych oraz prawa migracyjnego. Studia skierowane są również do osób planujących zatrudnienie w instytucjach zajmujących się migrantami.

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.
Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1700 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:
Absolwenci zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pracy w Straży Granicznej, Policji, innych służbach mundurowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego, ośrodkach pomocy socjalnej oraz innych służbach i urzędach, gdzie znajomość zagadnień prawnych i socjologiczno-kulturowych z dziedziny migracji stanowi ważny aspekt wykonywania zawodu.
Dodatkowe informacje:

Rekrutację prowadzimy na dwie grupy w ośrodkach: Lublin i Tomaszów Lubelski.

Wybrany ośrodek proszę dopisać na kwestionariuszu.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 09:32 - Magdalena Fara