HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - Stalowa Wola i Tarnów

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Opis studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie jako drugiego przedmiotu nauczania na wybranych poziomach kształcenia, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym. Studia mają charakter kwalifikacyjny.

 

Uczestnicy studiów zapoznają się z wybranymi zagadnieniami z zakresu historii starożytnej, średniowiecza, nowożytnej, XIX wieku, historii Polski a także historii XX i XXI wieku. Zaś z wiedzy o społeczeństwie zajęcia dydaktyczne obejmują kwestie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne dotyczące państwa polskiego, prawa oraz integracji europejskiej.

Zdobyta wiedza, umiejętności, kompetencje ułatwią słuchaczowi analizę i zrozumienie wybranych wydarzeń historycznych, problemów i procesów społecznych w skali globalnej, państwowej, regionalnej oraz lokalnej, a także integracji informacji z różnych źródeł dla rozumienia współczesnego świata.

 

Program realizowany jest na podstawie wymagań określonych

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Nasze atuty:

  • zwiększenie atrakcyjności absolwentów na rynku pracy
  • zdobycie dodatkowych kwalifikacji i nowych umiejętności
  • poszerzenie zakresu kompetencji zawodowych pod kierunkiem wykładowców KUL, nauczycieli praktyków służących doświadczeniem zawodowym.
Adresaci:
Studia skierowane są do absolwentów studiów humanistycznych i nauk społecznych (magisterskich/II-go stopnia) z udokumentowanym przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Liczba semestrów:

3 semestry (zjazdy sobotnio-niedzielne)

370 godz. + 120 godz. praktyk pedagogicznych

Opłata za semestr:
 1400 zł/semestr (możliwość płatności w ratach)
Kwalifikacje/Umiejętności:

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotów historia i wiedza o społeczeństwie oraz przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.

Dodatkowe warunki przyjęcia:
Posiadanie kwalifikacji pedagogicznych i przedłożenie dokumentu potwierdzającego nabyte uprawnienia.
Dodatkowe informacje:

Rekrutację prowadzimy na dwie grupy w ośrodkach: Stalowa Wola i Tarnów.

Wybrany ośrodek proszę dopisać na kwestionariuszu.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2016, godz. 12:42 - Magdalena Fara