• 23 X 2017 – termin nadsyłania abstraktów referatów

  Abstrakty proszę wysyłać na adres kfnimff@gmail.com. Abstrakty powinny być przygotowane do anonimowej recenzji i mieć maksymalnie 300 słów długości. Na wystąpienie przewidziane jest 30 minut (łącznie z dyskusją).

  Planujemy zorganizować sesję anglojęzyczną, dlatego zapraszamy do nadsyłania abstraktów także w języku angielskim. Język tytułu referatu i abstraktu traktowany będzie jako język wystąpienia.

 • 31 X 2017 – informacja o akceptacji referatów
 • 6 XI 2017 – termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

  Opłata wynosi: 100 PLN dla pracowników naukowych, 30 PLN dla doktorantów.

  Wpłat prosimy dokonywać na konto:
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Bank PeKaO SA III O/Lublin

  24 1240 5497 1111 0010 6772 5644

  z dopiskiem: Konferencja Filozofii Nauki i Metod Formalnych w Filozofii, imię oraz nazwisko uczestnika konferencji
 • 22-23 XI 2017 - konferencja

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2017, godz. 09:39 - Andrzej Zykubek