Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. + 48 081 445-44-42

Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu
Autor: Małgorzata Zwolińska
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2011, godz. 10:04