PUBLIKACJE


KSIĄŻKI

 1. Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 ss. 428.
 2. „Lalka". Historie z różnych światów. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 ss. 243.

KSIĄŻKI REDAGOWANE

 1. Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. A. Malik, Lublin: Wyd. KUL 2009 ss. 260.
 2. Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. J. A. Malik, Lublin: TN KUL 2008 ss. 380.
 3. Świat „Lalki". 15 studiów. Red. Jakub A. Malik. Lublin: TN KUL 2005 ss. 348.
 4. Adolf Nowaczyński: Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert. Wstęp, opracowanie i komentarze... Lublin: RW KUL 1999.
 5. Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie. Pod red. S. Fity i J. A. Malika. Lublin: RW KUL 2001.
 6. Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Pod red. J. A. Malika i E. Paczoskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 ss. 792.
 7. Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje. Pod red. B. Bobrowskiej, S. Fity i J. A. Malika. Lublin: TN KUL 2005 ss. 504.

ROZPRAWY I SZKICE

 1. De mortuis aut nihil aut bene... Wspomnienie Adama Grzymały-Siedleckiego o Adolfie Nowaczyńskim. „Ruch Literacki" 1998 nr 6. s. 791-799.
 2. Adam Grzymała-Siedlecki: Ostatnie lata Nowaczyńskiego. Do druku podał i komentarzem opatrzył... „Ruch Literacki" 1998 nr 6. s. 799-808.
 3. Spiżowy Adam. Nowaczyński wobec legendy Mickiewicza. Impresja bez pretensji. „Roczniki Humanistyczne" 1998 z. 1. s. 89-104.
 4. Klasztorek na Poselskiej. Stanisław Wyspiański we wspomnieniach i uwagach Adolfa Nowaczyńskiego. Rekonstrukcja. „Ethos" 1999 nr 4 (48). s. 21-28.
 5. Gdyby miał milion... Kilka uwag o finansach młodopolskiego artysty. [W:] Pieniądz w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze", Uniwersytet Gdański, Gdańsk 17-18 stycznia 2000. Pod red. Józefa Bachórza. Sopot: Pracownia Impuls 2000, s. 167-176.
 6. Sowizdrzał i mag. Obrazek z życia cyganerii. „Kresy" 2000 nr 42-43. s. 271-281.
 7. Żyjmy Świętochowskim. Odnalezione ideały Adolfa Nowaczyńskiego. Notatki. [W:] „Poznańskie Studia Polonistyczne" t. 7.: Czytanie pozytywizmu. Poznań 2000, s. 47-65.
 8. Ateny i Abdera. Mieszczańskość i filisterstwo w młodopolskiej twórczości Adolfa Nowaczyńskiego. Parerga i komentarze do lektury „Nowych Aten". [W:] Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej II połowy XIX wieku. Pod red. Ewy Ihnatowicz. Warszawa: Elipsa 2000, s. 123-134.
 9. „Berlin-Kraków, dzień jazdy". Zapomniany list Adolfa Nowaczyńskiego do Stanisława Przybyszewskiego. „Pamiętnik Literacki" 2000 z. 4. s. 187-196.
 10. Bal w cukierni. Zielony Balonik - fenomen młodopolskiej kultury śmiechu. [W:] Wśród tułaczy i wędrowców. Studia młodopolskie. Pod red. S. Fity i J. A. Malika. Lublin: RW KUL 2001. s. 205-235.
 11. Listy z życia cyganerii. Biografia Adolfa Nowaczyńskiego w listach (wyczytana). Rekonesans. [W:] Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Pod red. J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz. Białystok: Wyd. UwB 2000, s. 461-474.
 12. Bibliografia zawartości „Zeszytów Naukowych KUL" za lata 1978-1997. „Zeszyty Naukowe KUL" 2000 z. 1-2. s. 149-205.
 13. Modernistyczne credo. O religijności Władysława Stanisława Reymonta. Tezy biograficzne. [W:] Inny Reymont. Pod red. W. Książek-Bryłowej. Lublin: Wyd. UMCS 2002, s. 49-64.
 14. Dwór a sprawa młodopolska. Nowaczyński, cyganeria i tzw. kultura ziemiańska. Dziesięć obserwacji. [W:] Dworki - pejzaże - konie. Pod red. K. Stępnika. Lublin: Wyd. UMCS 2002, s. 93-101.
 15. Ostatnia ze sztuczek, czyli jak zakończyć życie... Michała Bałuckiego młodopolskie samobójstwo. Próba diagnozy. [W:] Świat Michała Bałuckiego. Pod red. T. Budrewicza. Kraków: Collegium Columbinum 2002, s. 401-416.
 16. Maleski, Patkiewicz i ten trzeci. Warszawscy studenci drugiej połowy XIX wieku. Notatki na marginesach „Lalki". [W:] Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Pod red. J. A. Malika i E. Paczoskiej. Lublin 2003, s. 33-71.
 17. „Różana dusza psa". O dwóch mistyfikacjach literackich Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Podejrzenia. [W:] Poezja Kazimierza Tetmajera: Interpretacje. Pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, P. Próchniaka, M. Stali. Kraków: Księgarnia Akademicka 2003, s. 321-341.
 18. Cuda epoki. Bolesław Prus o wynalazkach, technice i cywilizacji. Przegląd. [W:] Bolesław Prus: Pisarz - Publicysta - Myśliciel. Pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fity. Lublin: Wyd. UMCS 2003, s. 397-405.
 19. Nowaczyński Adolf. [Hasło w:] Słownik badaczy literatury polskiej. Pod red. J. Starnawskiego. T. 6. Łódź 2003, s. 202-208.
 20. Śmiech jest zasadzką. O kategorii „comic relief" i jej początkach w wieku XIX. Wstępne ustalenia. „Nawias" [Płock] 2004 nr 3. s. 89-96.
 21. Kabaret szalony. Modernistyczny wzorzec kabaretu artystów w wieku XX (Zielony Balonik wobec Piwnicy pod Baranami). Ramy sagi. [W:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. M. Dąbrowskiego i A. Z. Makowieckiego. Warszawa 2003, s. 357-372.
 22. Odmiany życia. Ewolucja biografii twórczej na przykładzie Adolfa Nowaczyńskiego. Próba rekonstrukcji. „Studia Słowianoznawcze" [Piotrków Trybunalski] T. 4.: 2003, s. 79-92.
 23. Prądy filozoficzne i kulturalne. [W:] Historia literatury polskiej. T. 6.: Pozytywizm. Kraków-Bochnia: Wydawnictwo SMS 2004, s. 23-34.
 24. Dwa miłosierdzia. O „Miłosierdziu gminy" Marii Konopnickiej i „Miłosierdziu ludzkim" Adolfa Nowaczyńskiego. Parerga do lektury. [W:] Ludzie - rzeczy - obrazy. Studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej. Pod red. T. Budrewicza i Z. Fałtynowicza. Suwałki 2004, s. 239-249.
 25. Kultura i nauka. [W:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 7.: Młoda Polska. Cz. 1. R. 2. Bochnia-Kraków-Warszawa: Wydawnictwo SMS 2004, s. 67-112.
 26. Prasa. [W:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 7.: Młoda Polska. Cz. 1. R. 3. Bochnia-Kraków-Warszawa: Wydawnictwo SMS 2004, s. 113-138.
 27. Adolf Nowaczyński. [W:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 7.: Młoda Polska. Cz. 2. R. 17. Bochnia-Kraków-Warszawa: Wydawnictwo SMS 2004, s. 147-162.
 28. Biografie. Adolf Nowaczyński. [W:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. T. 7.: Młoda Polska. Cz. 2. R. 23. Bochnia-Kraków-Warszawa: Wydawnictwo SMS 2004, s. 377-379.
 29. Miasto kwitnących wiśni. Widoki Lublina w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Próba interpretacji geopoetycznej. [W:] Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pod red. B. Czwórnóg-Jadczak. Lublin: Wyd. UMCS 2004, s. 191-198.
 30. Drożdże i superfosfat. Problemy „żydowskie" Adolfa Nowaczyńskiego. [W:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Pod red. G. Borkowskiej, M. Rudkowskiej. Warszawa: Wyd. Cyklady 2004, s. 371-380.
 31. M@łpa w powieści. „Nawias" [Płock] 2005 nr 4. s. 75-84.
 32. Humoryści w wielkim stylu. Kategoria „comic relief" - wzorce dziewiętnastowieczne. Próba teorii. [W:] Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje. Pod red. B. Bobrowskiej, S. Fity i J. A. Malika. Lublin 2005, s. 473-488.
 33. Czerwony karnawał. Rewolucja 1905-1907 i twórczość satyryczna. Poszukiwanie syntezy. [W:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura - Publicystyka - Ikonografia. Pod red. K. Stępnika, M. Gabryś. Lublin: Wyd. UMCS 2005, s. 207-218.
 34. Entuzjastka Dobrej Nowiny - Narcyza Żmichowska. [W:] W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005). Pod red. ks. H. Misztala. Lublin 2005, s. 308-311.
 35. Na początku był sklep... Klucz do „Lalki", czyli o lubelskich realiach powieści. Dopiski. „Roczniki Humanistyczne" 2005 t. 53. z. 1. s. 51-80.
 36. Внезапная смеховая атака (o категории „comic relief" в литературе второй половины XIX века) [Niespodziewany atak śmiechu]. Перевод Е. В. Галигузова. [W:] Психолингвичестические аспекты изучения речевой деятельности. Выпуск 2. Екатеринбург [Jekaterynburg] 2004, s. 182-189. [druk 2005].
 37. Widok z góry Nebo. Jak jeszcze można czytać „Lalkę". Szkic z metodologii nieortodoksyjnej. „Nawias" [Płock] 2006 nr 5. s. 89-97.
 38. Entuzjazm i zblazowanie. Julian Ochocki - człowiek czasu wyczerpania. Rozpoznanie. [W:] Świat „Lalki". 15 studiów. Red. J. A. Malik. Lublin: TN KUL 2005, s. 217-251. [druk III 2006].
 39. Wstęp. [W:] Świat „Lalki". 15 studiów. Red. J. A. Malik. Lublin: TN KUL 2005, s. 5-6.
 40. Miasto dwóch miast. Wokół powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Maleparta". Dopowiedzenia. [W:] Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszew­skiego. Pod red. W. Ratajczaka, T. Sobieraja. Poznań: Wyd. PTPN 2006, s. 105-115.
 41. Starość Młodej Polski. Arcykapłani sztuki czy „załzawione dziadygi"? Esej nieco przewrotny. [W:] Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej. Pod red. S. Kruka i E. Flis-Czerniak. Lublin: Wyd. UMCS 2006, s. 395-402.
 42. Najpiękniejszy człowiek pokolenia. Brata Alberta „pozytywizm ewangeliczny"? 10 uwag. [W:] Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki. Pod red. E. Ihnatowicz, E. Paczoskiej. Warszawa: Wyd. Wydziału Polonistyki UW 2006, s. 416-427.
 43. Przyczajony templariusz, ukryty Graal. Co zostało z powieści historycznej (we współczes­nej powieści popularnej). Notatki do eseju. [W:] Powieść historyczna dawniej i dziś. Pod red. R. Stachury, T. Budrewicza, B. Farona, Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej 2007, s. 601-609. (także: „Nawias" [Płock] 2007 nr 6. s. 107-115.)
 44. Miecz i gałązka konwalii. Portret Mikołaja Kopernika w dramacie Adolfa Nowaczyńskiego „Cezar i człowiek". (Między dramatem a poezją). [W:] Poezja i astronomia. Pod red. B. Burdzieja i G. Halkiewicz-Sojak. Toruń: Wyd. UMK 2006, s. 235-245. [druk III 2007]
 45. Klasztor i tekst. Dominikanie lubelscy w literaturze polskiej. Wnioski. [W:] Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury. Pod red. H. Gapskiego. Lublin: TN KUL 2006, s. 205-218.
 46. Filozofia i kultura, [w:] Historia literatury i kultury polskiej, t.2: Romantyzm. Pozytywizm, [cz.2, rozdz. 2], Warszawa: Świat Książki 2007, s. 414-424.
 47. Miasto w ukryciu. Lublin w twórczości Józefa Weyssenhoffa. Cztery spostrzeżenia, [w:] Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, red. M. Gabryś, K. Stępnik, Lublin: Wyd. UMCS 2008, s. 64-72.
 48. Portretowanie świętego. Wspomnienie Leona Wyczółkowskiego o św. Bracie Albercie - Adamie Chmielowskim, [w:] Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski, red. M. Gabryś, K. Stępnik, Lublin: Wyd. UMCS 2008, s. 236-243.
 49. Podróżować jest bosko? Prolegomena do filozofii podróży Bolesława Prusa. 8 wskazówek, „Nawias" [Płock] 2008, nr 7, s. 88-98.
 50. Dawca dobrych czynów. Droga kenozy w noweli Bolesława Prusa „Z żywotów świętych". Odczytywanie znaków, [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka i A. Seweryn. Lublin: Wyd. KUL 2008, s. 111-134.
 51. Ogniste znaki Przedwiecznego. Szyfry transcendencji w noweli Bolesława Prusa "Z legend dawnego Egiptu". Próba odkodowania, [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. J. A. Malik, Lublin: TN KUL 2008, s. 49-65.
 52. Wstęp, [w:] Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku, red. J. A. Malik, Lublin: TN KUL 2008, s. 5-6.
 53. Jerozolima wyśniona. Modernizowanie się poglądów Bolesława Prusa na tzw. kwestię żydowską. Re-wizja, [w:] Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. A. Malik, Lublin: Wyd. KUL 2009, s. 115-132.
 54. Sen o Syjonie. Projekt państwa żydowskiego w noweli Bolesława Prusa "Sen Jakuba". Sześć uwag, "Roczniki Humanistyczne" 2007, z. 1, s. 299-311. [druk II 2009]
 55. Rower to filozof. Bolesława Prusa filozofia podrózy. Poszukiwanie tras, [w:] Podróż i literatura 1864-1918, pod red. E. Ihnatowicz, Warszawa: Wyd. Wydziału Polonistyki UW 2008, s. 140-150. [druk VI 2009]
 56. O dramacie z przeszłości. Projekt historiozoficzny Adolfa Nowaczyńskiego. Główne założenia, [w:] Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry, Kraków: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2009, s. 162-169.
 57. Jak pachnie w świecie "Lalki"? Świat zapachów w uniwersum powieści realistycznej. Studium osmologiczne, [w:] Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod red. J. Daty i B. Oleksowicza, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2009, s. 489-497.
 58. Lwowskie przypadki Kornela Makuszyńskiego. Miasto jako element biografii pisarza. Rozpoznanie, [w:] Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, red. E. Paczoska i D. M. Osiński, Warszawa: Wyd. Wydziału Polonistyki UW 2009, s. 147-157.
 59. Święte w życiu dni. Teoria i praktyka galicyjskiego świętowania w twórczości satyrycznej Adolfa Nowaczyńskiego. Opis, [w:] Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy, red. T. Budrewicz, P. Bukowski, R. Stachura-Lupa, Żarnowiec 2010, s. 43-55.
 60. Ucieczka ku świętości. próba kerygmatycznej lektury "Ascetki" Elizy Orzeszkowej. Prolegomena, [w:] Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. I. Wiśniewska, B. K. Obsulewicz, Lublin: TN KUL 2010, s. 109-121.
 61. Wielka Polska i Wielkopolska. Adolfa Nowaczyńskiego projekt mikronacjonalizmu. Prolegomena, [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin: Wyd UMCS 2011, s. 263-271.
 62. Transitus. Doświadczenie wiary Stanisawa Wokulskiego. Relacja z podróży, [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin: Wyd. KUL 2011, s. 75-93.
 63. Minclowie, [w:] Leksykon "Lalki", pod red. A. Bąbel i A. Kowalczykowej, Warszawa: Wyd. IBL PAN 2011, s. 85-86.
 64. Studenci, [w:] Leksykon "Lalki", pod red. A. Bąbel i A. Kowalczykowej, Warszawa: Wyd IBL PAN 2011, s. 160-162.
 65. Stanisław Fita (1932-2011), "Wiek XIX. Rocznik TLiAM" 2011, s. 373-376.
 66. Jordan w Lublinie. Juliana Wieniawskiego przygody z miastem. 10 uwag, [w:] Julian Wieniawski - Klemens Szaniawski - Feliks Brodowski, pod red. K. Stępnika, M. Gabryś-Sławińskiej, Lublin: Wyd. UMCS 2012, s. 11-18.
 67. Rzeczpospolita Babińska, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin: Wyd. TN KUL 2012.
 68. Zwycięstwo Conrada, "Pamiętnik Literacki" 2013, z. 2, s. 229-232.
 69. Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, Warszawa: CKE 2013. Publikacja na stronie internetowej cke.edu.pl. [Współautorzy: Adam Brożek, Joanna Dobkowska, Jolanta Nocoń, Jerzy Podracki, Sławomir J. Żurek]
 70. "Lalka" czyli historie z różnych światów (fragmenty), [w:] Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. 2.1. Elektroniczny podręcznik nauczyciela [multibook], Warszawa: WSiP 2013.
 71. "Lalka" czyli historie z różnych światów (fragmenty), [w:] Lustra świata. 3. Elektroniczny podręcznik nauczyciela [multibook], Warszawa: WSiP 2013.
 72. Prosta historia. Realne i metafizyczne w noweli Bolesława Prusa "Pojednani". Próba egzegezy, [w:] Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu, red. R. Okulicz-Kozaryn, M. Bourkane, Poznań: Wyd. Naukowe UAM 2013, s. 183-200.
 73. Stanisław Fita (1932-2011), "Roczniki Humanistyczne" 2013, z. 1, s. 207-210.
 74. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015. Zbiór przykładowych zadań, Warszawa: CKE 2014, ss. 275. [współautorstwo]
 75. Zadania z zakresu kształcenia kulturowo-literackiego oparte na tekstach ikonicznych. (Materiał dla nauczycieli), [w:] Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015. Zbiór przykładowych zadań, Warszawa: CKE 2014, s. 237-243.
 76. Po co Prusowi metoda kerygmatyczna? Prolegomena (z nadmiarem przypisów), [w:] Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia - re-wizje - perspektywy, red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski, Lublin: Wyd. KUL 2014, s. 305-314.
 77. Hagiologia i hagiografia według Jana Pawła II, [w:] Karol Wojtyła - Jan Paweł II : artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Lublin: Wyd. KUL 2015, s. 215-235.
 78. Przeżyć "Lalkę", [w:] Program spektaklu "Lalka", Teatr Polski Bielsko-Biała, reż. A. Groszyńska, adapt. A. Pałyga, Bielsko-Biała 2015, s. 3-6.
 79. Czytanie Maciejewskiego. Próba kerygmatycznej interpretacji "Lalki" Bolesława Prusa. (Re)Konstrukcja, "Roczniki Humanistyczne" 2015, z. 1, s. 23-40.
 80. Leon, Oleś i ciotka Domicela. Udział braci Głowackich w powstaniu styczniowym. (Rekonstrukcje i domysły), [w:] Rok 1863 w kilku odsłonach, red. E. Niebelski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2016, s. 77-89. [ISBN 978-83-8061-170-2]
RECENZJE:
 1. Legenda Przybyszewskiego. „Zeszyty Naukowe KUL" 1996 nr 3-4. s. 169-172.[Rec.: Józef Dynak: Przybyszewski. Dzieje legendy i autolegendy. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 1994.]
 2. Młodopolski wieszcz. „Ethos" 1999 nr 4 (48). s. 209-214. [Rec.: Ewa Miodońska-Brookes: „Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej". Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Kraków: TAiWPN Universitas 1997.]
 3. Pielgrzymki intelektualne. „Zeszyty Naukowe KUL" 1999 nr 1-2. s. 151-161. [Rec.: Franciszek Ziejka: Poeci, misjonarze, uczeni. Kraków: TAiWPN Universitas 1998.]
 4. Nowe szaty... „Kresy" 2001 nr 47. s. 264-266. [Rec.: Marta Bartosik: Bruno Schulz jako krytyk. Kraków: TAiWPN Universitas 2000.]
VARIA:
 1. Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 1998). „Zeszyty Naukowe KUL" 1998 nr 3-4. s. 257-269.
 2. Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 1998). „Zeszyty Naukowe KUL" 1999 nr 1-2. s. 226-234.
 3. Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 1999). „Zeszyty Naukowe KUL" 1999 nr 3-4. s. 256-270.
 4. Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 1999). „Zeszyty Naukowe KUL" 2000 nr 1-2. s. 120-127.

REFERATY NA KONFERENCJACH

 

 1. Hipoteza wieczoru. Interpretacja wiersza Józefa Czechowicza „wieczorem" Konferencja: Józef Czechowicz. Która lektura.
  Organizatorzy: Sekcja Filologii Polskiej KUL oraz Instytut Badań Literackich PAN
  Kazimierz Dolny, kwiecień 1996.
 2. Poezja Karola Wojtyły (odczyt popularnonaukowy)
  Międzyrzec Podlaski, 25 lutego 1997
 3. Poezja Śląska. (odczyt popularnonaukowy)
  Katowice, 25 września 1997.
 4. Miasto w poezji. (odczyt popularnonaukowy)
  Konferencja: X Dni Polskiej Literatury Współczesnej
  Bielsko-Biała, 24 października 1997.
 5. Twórczość nowelistyczna Bolesława Prusa. (odczyt popularnonaukowy)
  Międzyrzec Podlaski, 25 listopada 1997.
 6. O poezji w Bielsku-Białej. (odczyt popularnonaukowy)
  Bielsko-Biała, 10 lutego1998.
 7. Perspektywy poezji kapłańskiej. (odczyt popularnonaukowy)
  Płock, 14 kwietnia1998.
 8. Ateny i Abdera. Mieszczańskość i filisterstwo w młodopolskiej twórczości Adolfa Nowaczyńskiego. Parerga i komentarze do lektury.
  Konferencja: Mieszczańskość i mieszczaństwo w literaturze polskiej II połowy XIX wieku.
  Organizatorzy: Zakład Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  Warszawa, 25 lutego 1999.
 9. Twórczość Mirona Białoszewskiego. (odczyt popularnonaukowy)
  Międzyrzec Podlaski, 9 marca 1999.
 10. Listy z życia cyganerii. Biografia Adolfa Nowaczyńskiego w listach (wyczytana). Rekonesans.
  Konferencja: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX
  Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku
  Supraśl, 23czerwca 1999.
 11. Żyjmy Świętochowskim". Adolf Nowaczyński w szkole Posła Prawdy.
  Konferencja: Aleksander Świętochowski i jego współcześni.
  Organizator: Lubelskie Towarzystwo Naukowe
  Lublin, 13 grudnia 1999.
 12. Gdyby miał milion... Kilka uwag o finansach młodopolskiego artysty.
  Konferencja: Temat pieniądza w literaturze i teatrze.
  Organizator: Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury XIX wieku Uniwersytetu Gdańskiego
  Gdańsk, 17 stycznia 2000.
 13. Nienaturalny dysonans mistyczny. Andrzej Bursa w Piwnicy pod Baranami. Uwagi bibliograficzne.
  Konferencja: Która lektura? Andrzej Bursa
  Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN Kazimierz Dolny, 11 maja 2000.
 14. Modernistyczne credo. O religijności Władysława Stanisława Reymonta. Tezy biograficzne
  Konferencja: Twórczość Władysława Reymonta (w 75 rocznicę śmierci pisarza). [z cyklu: Literackie obrazy kultury polskiej]
  Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie i Kolegium UMCS w Biłgoraju
  Biłgoraj, 8 listopada 2000.
 15. Dwór a sprawa młodopolska. Nowaczyński, cyganeria i tzw. kultura ziemiańska. Obserwacje
  Konferencja: Dworki - pejzaże - konie
  Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie i Stadnina Koni w Janowie Podlaskim
  Janów Podlaski, 17 maja 2001.
 16. Ostatnia ze sztuczek, czyli jak zakończyć życie... Michała Bałuckiego młodopolskie samobójstwo. Próba diagnozy
  Konferencja: Świat Michała Bałuckiego
  Organizator: Instytut Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie Kraków, 30 maja 2001.
 17. Cuda epoki. Bolesław Prus o wynalazkach, technice i nowoczesności. Przegląd, Konferencja: Bolesław Prus. Pisarz - publicysta - myśliciel
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Instytut Filologii Polskiej UMCS
  Kazimierz Dolny, 12 października 2001.
 18. Ostatnia ze sztuczek, czyli jak zakończyć życie... Michała Bałuckiego młodopolskie samobójstwo. Próba diagnozy.
  Konferencja: Michał Bałucki. Czasy, twórczość, życie. (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 24 listopada 2001.
 19. Jęk dekadenta. O literackich mistyfikacjach Tetmajera. Podejrzenia
  Konferencja: Poeci Młodej Polski: Kazimierz Przerwa-Tetmajer (sesja międzynarodowa)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL , Zakład Literatury Polskiej XIX wieku Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Kazimierz Dolny, 29 listopada 2001.
 20. »Różana dusza psa«. O Tetmajera przełamywaniu konwencji dekadenckich. Demistyfikacje.
  Konferencja: Kazimierz Tetmajer. Poeta przemian. (sesja wewnętrzna)
  Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 23 lutego 2002.
 21. Tęsknoty do nieskończoności. Uwagi o życiu Władysława Stanisława Reymonta. (odczyt popularnonakowy)
  Chełm, 22 marca 2002.
 22. Odmiany życia. Ewolucja biografii twórczej pisarza na przykładzie Adolfa Nowaczyńskiego. Próba rekonstrukcji
  Konferencja: Etos życia - etos sztuki. Wokół legendy o św. Genezjuszu-aktorze, Organizator: Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego
  Łódź, 20 kwietnia 2002.
 23. Dwa miłosierdzia. O „Miłosierdziu gminy" Marii Konopnickiej i „Miłosierdziu ludzkim" Adolfa Nowaczyńskiego. Parerga do lektury
  Konferencja: Ludzie - rzeczy - obrazy (w 160-lecie urodzin Marii Konopnickiej, Organizatorzy: Muzeum im. Marii Konopnickiej Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach i Instytut Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie Suwałki, 26 maja 2002.
 24. Widoki Lublina w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Próba interpretacji geopoetycznej
  Konferencja: Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
  Organizatorzy: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Instytut Filologii Polskiej UMCS
  Roskosz, 28 września 2002.
 25. Humoryści w wielkim stylu. Kategoria „comic relief" - wzorce dziewiętnastowieczne. Próba teorii
  Konferencja: Literatura i sztuka II połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Kazimierz Dolny, 26 października 2002.
 26. Kabaret szalony. Modernistyczne wzorce kabaretu artystów w wieku XX (od Zielonego Balonika do Piwnicy pod Baranami). Szkic do sagi
  Konferencja: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności
  Organizatorzy: Zakład Literatury Polskiej XX wieku UW i Zakład Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 13 listopada 2002.
 27. Wojna i niepokój. Doświadczenie wojny w biografii twórczej Adolfa Nowaczyńskiego. Twierdzenia i hipotezy
  Konferencja: Człowiek w obliczu wojny, rewolucji i terroru w świetle dokumentów literackich i paraliterackich, historycznych i współczesnych (sesja międzynarodowa)
  Organizatorzy: Komisja Filologiczna Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Instytut Filologii Polskiej UMCS, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie
  Lublin, 18 listopada 2002.
 28. »Kliny« komiczne w kulturze wieku XIX.
  Konferencja: Dziewiętnastowieczność - tradycje (sesja wewnętrzna)
  Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 14 grudnia 2002.
 29. Nowy tom ks. Wiesława Felskiego (»Zdrapywanie powierzchni«). (odczyt popularnonaukowy)
  Lublin, 13 marca 2003.
 30. Lubelski klasztor dominikanów w literaturze. (odczyt popularnonaukowy)
  Lublin, 5 kwietnia 2003.
 31. Drożdże i superfosfat. Problemy „żydowskie" Adolfa Nowaczyńskiego. Apologia, Konferencja: Kwestia żydowska w XIX wieku - Spory o tożsamość Polaków (sesja międzynarodowa)
  Organizator: Instytut Badań Literackich PAN
  Warszawa, 29 kwietnia 2003.
 32. Święte w życiu dni. Teoria i praktyka galicyjskiego świętowania w twórczości satyrycznej Adolfa Nowaczyńskiego. Opis
  Konferencja: Upominki od narodu. Jubileusze, rocznice, obchody pisarzy (1864-1918)
  Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
  Żarnowiec, 7 września 2003.
 33. Astronomia i etyka. Mikołaj Kopernik w dramacie Adolfa Nowaczyńskiego „Cezar i człowiek". Szkic do portretu
  Konferencja: Poezja i astronomia
  Organizatorzy: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Astronomii UMK
  Toruń, 22 września 2003.
 34. Miecz i gałązka konwalii. »Cezar i człowiek« Adolfa Nowaczyńskiego. Sceniczny portret Kopernika.
  Konferencja: Z perspektywy wieku XIX. (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 18 października 2003.
 35. Dominikanie lubelscy w literaturze polskiej
  Konferencja: 750 lat dominikanów w Lublinie
  Organizatorzy: Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL, Klasztor Dominikanów w Lublinie, Fundacja „Ponad granicami" im. Jacka Odrowąża Lublin, 22 listopada 2003.
 36. Śmiech jest zasadzką
  Konferencja: Komizm w sztuce
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki - Oddział Poznański, Klub Młodych Historyków i Krytyków Sztuki Oddziału Warszawskiego SHS. Warszawa, 15 marca 2004.
 37. Lubelski klasztor dominikanów w literaturze i kulturze polskiej (II). (odczyt popularnonaukowy)
  Lublin, 13 marca 2004.
 38. Czerwony karnawał. Rewolucja 1905-1907 i twórczość satyryków. Poszukiwanie syntezy
  Konferencja: Rewolucja lat 1905-1907. Literatura - publicystyka - ikonografia, Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Archiwum Państwowe w Radomiu, Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu
  Radom, 3 czerwca 2004.
 39. Starość Młodej Polski. Arcykapłani sztuki czy „załzawione dziadygi". Esej nieco przewrotny
  Konferencja: Dojrzewanie do pełni życia. Starość w literaturze polskiej i obcej, Organizator: Instytut Filologii Polskiej UMCS - Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
  Lublin, 8 listopada 2004.
 40. Na początku był sklep... O Minclach, czyli o lubelskich realiach „Lalki". Konferencja: Świat „Lalki". (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 11 grudnia 2004.
 41. Najpiękniejszy człowiek pokolenia. Świętego Brata Alberta „pozytywizm ewangeliczny". Wnioski
  Konferencja: Konteksty etyczne literatury polskiej lat 1863-1918
  Organizator: Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Lublin, 24 stycznia 2005.
 42. Na skraju Europy. Lubelskie pogranicze w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego, Konferencja: Europejskość i rodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
  Organizatorzy: Komisja Filologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej UAM
  Poznań, 15 marca 2005.
 43. Brat Albert i pozytywizm ewangeliczny.
  Konferencja: Etyka miłosierdzia w literaturze i kulturze polskiej II połowy XIX i początku XX wieku. (sesja wewnętrzna)
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
  Lublin, 23 kwietnia 2005.
 44. M@łpa w powieści. E-mail we współczesnej powieści (popularnej). Felieton, Konferencja: VIII Tydzień Polonistów: Proza polska po 1989 r. Rekonesans, Organizator: Koło Polonistów Studentów KUL
  Lublin, 11 maja 2005.
 45. Miasto w ukryciu. Lublin w twórczości Józefa Weyssenhoffa. Konteksty, Konferencja: Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski
  Organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Muzeum Lubelskie
  Lublin, 24 maja 2006.
 46. Cywilizacja kabaretu. (odczyt popularnonaukowy)
  Cykl Środy literackie Tumska 8.)
  Organizator: Muzeum Mazowieckie w Płocku i Związek Literatów Polskich Oddział w Płocku
  Płock, 25 października 2006
 47. Cywilizacja kabaretu. (odczyt popularnonaukowy)
  Organizator: Muzeum w Bielsku-Białej.
  Bielsko-Biała, 12 marca2007
 48. Rower to filozof. Bolesława Prusa filozofia podróży. Instrukcje praktyczne. Konferencja: Podróż i literatura 1864-1914.
  Organizator: Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Warszawa, 29 marca 2007.
 49. Jerozolima wyśniona. Modernizowanie się poglądów Bolesława Prusa na tzw. kwestię żydowską. Re-wizje.
  Konferencja: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Teksty & idee.
  Organizator: Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski KUL i Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk
  Kazimierz Dolny, 19 października 2007.
 50. Lubelskie realia „Lalki" Bolesława Prusa. (odczyt popularnonaukowy)
  Organizator: Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie
  Nałęczów, 24 października 2007.
 51. Nowaczyński. Dramaturg jako autor historycznego fresku. Restauracja obrazu.
  Konferencja: Dramat w historii, historia w dramacie.
  Organizator: Instytut Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie
  Kraków, 16 kwietnia 2008.
 52. Wielka Polska i Wielkopolska. Adolfa Nowaczyńskiego projekt mikro- i makronacjonalizmu. Prolegomena.
  Konferencja: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej.
  Organizator: Zakład Komunikacji Medialnej i Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS
  Lublin, 23 kwietnia 2008.
 53. Lwowskie przypadki Kornela Makuszyńskiego. Miasto jako element biografii pisarza. Rozpoznanie.
  Konferencja: Modernistyczny Lwów - tekst życia, tekst sztuki
  Organizator: Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Literatury Polskiej UW
  Warszawa, 11 grudnia 2008.
 54. Łaska niepozorności. Realne i metafizyczne w noweli Bolesława Prusa "Pojednani". Próba egzegezy.
  Konferencja: Bolesław Prus: nowelista. Teksty & idee
  Organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
  Kazimierz Dolny, 17 kwietnia 2009.
 55. Transitus. Doświadczenie wiary Stanisława Wokulskiego. Relacja z podróży.
  Konferencja: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze
  Organizator: Instytut Badań nad Literaturą Religijną KUL
  Lublin, 5 października 2009. 
 56. Jordan w Lublinie. Obrazy Lublina w twórczości Juliana Wieniawskiego. Legenda do planu miasta z historią w tle.                                                                                                               Konferencja: Julian Wieniawski - Klemens Szaniawski - Feliks Brodowski                         Organizator: Zakład Komunikacji Społecznej UMCS i Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UMCS przy współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie                                                                                                                                              Lublin, 20 kwietnia 2010
 57. Dlaczego kochamy Henryka Sienkiewicza?
  Konferencja: Henryk Sienkiewicz, rola jego twórczości i dzisiejszy odbiorca
  Organizator: Zespół Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie
  Nałęczów, 27 maja 2011.
 58. Profesor Stanisław Fita - wspomnienie
  Konferencja: 50-lecie Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie
  Organizator: Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie
  Nałęczów, 3 grudnia 2011.
 59. Prus Stanisława Fity
  Konferencja: Stanisław Fita in memoriam
  Organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
  Lublin, 15 grudnia 2011.
 60. Bolesława Prusa trzy kroki na drodze wiary
  Konferencja: Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat
  Organizator: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UAM
  Nałęczów, 15 czerwca 2012.
 61. Kerygmat w dydaktyce i praktyce badawczej
  Konferencja: Krytyka kerygmatyczna - doświadczenia, re-wizje, perspektywy
  Organizator: Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL
  Lublin, 8 listopada 2012.
 62. Rola religii na lekcjach języka polskiego
  Konferencja: Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej
  Organizator: Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL
  Lublin, 20 listopada 2012.
 63. Bracia Głowaccy w Powstaniu Styczniowym
  Konferencja: Rok 1863. Walka - Kraj - Lubelszczyzna - Kościół
  Organizator: Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe
  Lublin, 10 stycznia 2013.
 64. Interpretacja utworu literackiego na egzaminie
  Konferencja: Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra
  Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Kraków, 20 listopada 2013.
 65. Jak uczyć historii literatury w szkole? Matura 2015. Część I
  Konferencja: Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra
  Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Kraków, 22 listopada 2013.
 66. Jak uczyć historii literatury w szkole? Matura 2015. Część II
  Konferencja: Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra
  Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Kraków, 22 listopada 2013.
 67. Jak uczyć historii literatury w szkole? Matura 2015. Część III
  Konferencja: Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra
  Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Kraków, 23 listopada 2013.
 68. Jak uczyć historii literatury w szkole? Matura 2015. Część IV
  Konferencja: Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra
  Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Kraków, 23 listopada 2013.
 69. Głos. O początkach wiary bohaterów "Lalki"". Notatki hagiograficzne
  Konferencja: Sen mara, Bóg wiara. Oniryzm, nadprzyrodzoność, eschatologia w literaturze polskiej XIX wieku
  Organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
  Lublin, 26 listopada 2013.
 70. Hagiografia według Jana Pawła II: Jan z Dukli, Brat Albert Chmielowski, Rafał Kalinowski
  Konferencja: Karol Wojtyła - Jan Paweł II - Artysta słowa
  Organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL
  Lublin, 24 kwietnia 2014.
 71. Szekspir. Legenda
  Konferencja: (Nie)bezpieczne związki literatury i filmu
  Organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
  Lublin, 17 czerwca 2014.
 72. Rozprawka interpretacyjna na maturze z języka polskiego od 2015 roku
  Konferencja: Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym
  Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
  Sulejówek, 25 października 2014.
 73. Interpretacja porównawcza dwóch tekstów literackich. Teoria i praktyka
  Konferencja: Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym
  Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
  Sulejówek, 26 października 2014.
 74. Ksiądz jest postacią ambiwalentną. Aksjologia postaci kapłana we współczesnej pop-kulturze
  Konferencja: Ksiądz jest kulturalny.
  Organizator: OO. Dominikanie, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu
  Lublin, 26 listopada 2014.
 75. Maciejewskiego lektura "Lalki" Bolesława Prusa
  Konferencja: Marian Maciejewski - profesura i profesja
  Organizator: Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Filologii Polskiej UKSW, Instytut Filologii Polskiej Akademii Jana Długosza w Częstochowie
  Lublin, 11 grudnia 2014.
 76. Równowaga. O kategorii comic relief raz jeszcze
  Konferencja: Humory w literaturze
  Organizator: Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Krytyków Literackich KUL
  Lublin, 10 marca 2015.
 77. Testament Wokulskiego. O pieniądzach, wierności i rzeczach ostatecznych (kolejna próba kerygmatycznej interpretacji "Lalki")
  Konferencja: Nawrócenie. Łaska - tajemnica - doświadczenie
  Organizator: Towarzystwo Naukowe KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
  Kielce, 17 czerwca 2015.
 78. Interpretacyjne quadrivium (na przykładzie wiersza Marty Jedliczko)
  Konferencja: "Niecodzienna codzienność" w polskiej poezji współczesnej
  Organizator: Koło Naukowe Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Krytyków Literackich KUL
  Lublin, 16 listopada 2015.
 79. Obsesyjny motyw, którego objaśnianie prowadzi donikąd, a próby tłumaczenia spełzają na niczym, lecz nie można się od niego uwolnić, jak od natrętnej melodii zdartego szlagieru. (O "Wizjach Johanny" Boba Dylana)
  Konferencja: Piękne, ważne, inspirujące... Motywy literackie i ich znaczenie
  Organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu
  Lublin, 7 grudnia 2015.
 80. Coś jakby o życiowych historiach opowiadany blues (Dwa wiersze Kajetana Herdyńskiego)
  Konferencja: Poetyckie oblicza spotkań
  Organizator: Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Krytyków Literackich KUL
  Lublin, 5 kwietnia 2016.
 81. Stanisława Fity pozytywistyczny Lublin
  Konferencja: Trzeźwi entuzjaści - szlachetni realiści. Praca organiczna wczoraj - dziś - jutro
  Organizator: Fundacja Normalna Kultura, Klub Myśli Społeczno-Politycznej "Vade-Mecum", Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Instytut Pedagogiki UMCS
  Lublin, 29 listopada 2016.
 82. Jeden duch i jedno serce... Obraz pierwszego Kościoła w "Quo vadis". Glossy do powieści
  Konferencja: "Quo vadis" - z perspektywy 120 lat
  Organizator: Koło Badań nad Twórczością Pozytywistów KUL, Koło Krytyków Literackich KUL
  Lublin, 6 grudnia 2016.
ORGANIZOWANE KONFERENCJE:

 1. Program studiów polonistycznych oraz awanse naukowe. Współpraca przy organizacji konferencji. Kazimierz Dolny, 18-20 listopada 1997. Organizator: Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN
 2. Która lektura. O poezji Stanisława Grochowiaka. Współorganizacja konferencji. Kazimierz Dolny, 5-8 maja 1998. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN
 3. Twórczość Bolesława Prusa. Współorganizacja konferencji. Nałęczów, 28-29 maja 1999. Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Która lektura? Andrzej Bursa. Współorganizacja konferencji. Kazimierz Dolny, 10-12 maja 2000. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej KUL, Instytut Badań Literackich PAN
 5. Bolesław Prus. Pisarz - publicysta - myśliciel. Współorganizacja konferencji. Kazimierz Dolny, 11-13 października 2001. Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Instytut Filologii Polskiej UMCS
 6. Michał Bałucki. Czasy, twórczość, życie. Organizacja konferencji. Lublin, 24 listopada 2001. Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
 7. Kazimierz Tetmajer. Poeta przemian. Organizacja konferencji. Lublin, 23 lutego 2002.
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
 8. Dziewiętnastowieczność - tradycje. Organizacja konferencji. Lublin,14 grudnia 2002. Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
 9. Z perspektywy wieku XIX. Organizacja konferencji. Lublin, 18 października 2003
  Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
 10. Literatura i sztuka II połowy XIX wieku. Światopoglądy - postawy - tradycje. Współorganizacja konferencji. Kazimierz Dolny, 24-26 października 2004. Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UKSW
 11. Świat „Lalki". Organizacja konferencji. Lublin, 11 grudnia 2004. Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
 12. Etyka miłosierdzia w literaturze i kulturze polskiej II połowy XIX i początku XX wieku. Organizacja konferencji. Lublin, 23 kwietnia 2005. Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL
 13. Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Teksty & idee. Kazimierz Dolny, 18-20 października 2007. Organizatorzy: Katedra Literatury Polskiej Pozytywizmu i Młodej Polski KUL, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk
 14. Bolesław Prus: nowelista. Teksty & idee. Kazimierz Dolny, 16-18 kwietnia 2009. Organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
 15. Stanisław Fita in memoriam. Lublin, 15 grudnia 2011. Organizator: Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL
 16. Życie i twórczość Bolesława Prusa z perspektywy 100 lat. Nałęczów, 13-15 czerwca 2012. Organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL, Zakłąd Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UAM

Ucieczka ku świętości. Próba kerygmatycznej lektury „Ascetki” Elizy Orzeszkowej. Prolegomena, [w:] Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. I. Wiśniewska, B. K. Obsulewicz, Lublin: TN KUL 2010, s. 109-121.

Autor: Małgorzata Zwolińska
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2017, godz. 10:51 - Jakub Malik