Inspektor ochrony danych (IOD) pełni funkcję punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą. Ponadto do zadań IOD zaliczyć należy m. in.:


a) informowanie o obowiązkach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

b) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych , a także wewnętrznych polityk;

c) szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

d) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.Inspektor ochrony danych

mgr Aleksandra Pyka
iod (at)kul.pl
tel.: 81 445 32 30

 

 

W dniach 17 - 21 grudnia 2018 r. osoba pełniąca funkcję inspektora ochrony danych będzie nieobecna. IOD zastępuje Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2018, godz. 10:52 - Leszek Wojtowicz