Szanowni Państwo,

informujemy, że Biuro projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" zostało przeniesione do Gmachu Głównego KUL , pokój Sala Bankietowa GG.

 

Jednostką odpowiedzialną za program stażowy jest Dział Komercjalizacji Wiedzy.

 

mgr inż. Marcin Przypis  -  Kierownik Sekcji Funduszy Strukturalnych

 

 

1. Zapraszamy do biura projektu - pok. Sala Bankietowa GG (Al. Racławickie 14, Lublin, Gmach Główny - niski parter - obok stołówki KUL - poz. 12 na mapce kampusu KUL).

2. Kontakt telefoniczny: 81 445-43-91 (telefon dostępny jest w godzinach pracy biura).

 

3. Kontakt e-mail: stazkariery@kul.pl

 

 

 

Biuro projektu czynne jest:

Poniedziałek - 07:30 - 15:30

Wtorek - 07:30 - 15:30 

Środa - 07:30 - 15:30

Czwartek - 07:30 - 15:30

Piątek - 07:30 - 15:30

 

 

Przyjęcia interesantów: codziennie w godzinach 10:00 - 11:00 oraz 13:00 - 14:00.

 

 

 

 

Projekt przewiduje realizację:

-4 tygodniowych płatnych staży  realizowanych w łącznym wymiarze 120 godz. (studenci I stopnia) 

-16 tygodniowych płatnych staży realizowanych w łącznym wymiarze 480 godz. (studenci II stopnia)

 

Staże będą odbywały się w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych/samorządowych, organizacjach non-profit, etc. Preferowane w ramach projektu sektory, do których przynależą Jednostki Przyjmujące to: sektor specjalistycznych technologii teleinformatycznych, sektor produkcji leków, wyrobów medycznych i nowoczesnych usług medycznych, zgodnie z SOR, zgodnie z RSI WL biogospodarka, informatyka i automatyka oraz nowoczesne usługi biznesowe, B+R m.in. startup, inkubatory przedsiębiorczości i branża kreatywna (architektura, gazety i czasopisma, gry wideo, film, książki, muzyka, sztuki sceniczne i wizualne, telewizja, radio, reklama, wydawnictwa, księgarnie).

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu uczestnikowi przysługuje stypendium w wysokości 2160,00 zł brutto za każdorazowe zrealizowanie 120 godzin zadań stażu. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż poza miejscem zamieszkania (tj. dla 40% uczestników projektu) przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania. Po ukończeniu stażu każdy student otrzyma pisemne potwierdzenie udziału w programie stażowym, opinię/referencje z wyszczególnieniem realizowanych zadań oraz celów edukacyjnych, a także zindywidualizowany bilans kompetencji. Zostanie też przygotowany raport końcowy zawierający ocenę stażu wystawioną przez studenta i opiekuna stażu po stronie Jednostki Przyjmującej. 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2019, godz. 21:43 - Joanna Brzozowiec