Pracownicy UCRK

 

 

dr Dorota Bis  

Kierownik działu

Kolegium Jana Pawła II (C) pok. 313

e-mail: dorota.bis [at] kul.pl

tel. 81 445 39 98

 


Pracownicy:

 

mgr Beata Cybulak

pozyskiwanie funduszy na kształcenie | obsługa studiów podyplomowych

Kolegium Jana Pawła II (C) pok. 316

e-mail: bglazew [at] kul.pl

tel. 81 445 39 97

 

 

mgr Magdalena Fara

obsługa studiów podyplomowych | 

promocja

Kolegium Jana Pawła II (C) pok. 316

e-mail: magdalena.fara [at] kul.pl

tel. 81 445 39 95 

 

mgr Edyta Koziej

obsługa studiów podyplomowych | szkolenia pracowników KUL |

Baza usług Rozwojowych

Kolegium Jana Pawła II (C) pok. 314

e-mail: edyta.koziej [at] kul.pl

tel. 81 445 39 95

 

 

 

 

mgr Katarzyna Kujtkowska-Dziadkowiec

obsługa studiów podyplomowych | szkolenia pracowników KUL |

Baza Usług Rozwojowych

Kolegium Jana Pawła II (C) pok. 314

e-mail: kujtkowska.dziadkowiec [at] kul.pl

tel. 81 445 39 96

 

mgr Marek Toporowski

zamówienia publiczne | faktury |

Projekt "Polska Cyfrowa"

Kolegium Jana Pawła II (C) pok. 314

e-mail: marek.toporowski [at] kul.pl

tel. 81 445 39 96

 

 

mgr Jacek Twardzik

obsługa studiów podyplomowych | faktury | Projekt "Polska Cyfrowa"

Kolegium Jana Pawła II (C) pok. 314

e-mail: jacek.twardzik [at] kul.pl

tel. 81 445 39 96

 


 

Sekcja Funduszy Strukturalnych

 

mgr inż. Marcin Przypis - Kierownik sekcji

Collegium Norwidianum (CN) pok. 201

e-mail: marcin.przypis [at] kul.pl

tel. 81 445 39 85

Pracownicy:

 

 

mgr Anna Branica

kierownik i asystent projektu

Collegium Norwidianum (GG) pok. 200

e-mail: anna.blasiak [at] kul.pl

tel. 81 445 42 82

 

 

 
mgr inż. Joanna Jaros
kierownik projektu |
doradca studenta ds.
integracji i legalizacji 
Collegium Norwidianum (CN) pok. 201
e-mail: joanna.jaros@kul.pl 
tel. 81 445 39 85
 
lic. Elżbieta Kiergiet-Szkutnik
kierownik projektów
Gmach Główny (GG) pok. 200
e-mail: elkie@kul.pl
tel. 81 445 42 82

 

 

mgr inż. Edyta Kołtun

specjalista ds. org staży |

kierownik projektu

 

URLOP

 
dr Tomasz Łach
asystent migranta
Collegium Norwidianum (CN) pok. 201
e-mail: tomasz.lach@kul.pl
tel. 81 445 41 66
 

 

mgr inż. Kamil Maliński

specjalista ds. rozliczeń

Collegium Norwidianum (CN) pok. 201

e-mail: kamil.malinski [at] kul.pl

tel. 81 445 39 85

 
 
mgr Małgorzata Osękowska
specjalista ds. rekrutacji
Collegium Norwidianum (CN) pok. 201
e-mail: melika@kul.pl
tel. 81 445 41 66
 
 
 
 
mgr Rafał Popławski
kierownik projektów
Collegium Norwidianum (CN) pok. 201
e-mail: rafal.poplawski@kul.lublin.pl

tel. 81 445 39 85

 

 

mgr Piotr Siemaszko

specjalista ds. rozliczeń

Collegium Norwidianum (CN) pok. 201

e-mail: piotr.siemaszko [at] kul.pl

tel. 81 445 39 85

 

 

 

 

 

Autor: Magdalena Fara | UCRK
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2018, godz. 10:34 - Magdalena Fara