RNS-winieta2

[Czasopisma Wydziału Nauk Społecznych]

Od 2009 r. wydawane w ramach ukazujących się od 1973 r. „Roczników Nauk Społecznych” (Annals of Social Sciences, ISNN 0137-4176) trzy osobne zeszyty, poświęcone poszczególnym dziedzinom nauk społecznych, usamodzielniły się, przybierając nowe tytuły i uzyskując nowe numery ISSN. Nowe tytuły są mutacją dawnych podtytułów RNS, a śladem kontynuacji jest podwójna numeracja woluminów: po numerze bieżącym umieszczany jest (w nawiasie) przyrastający numer dawnych RNS:

 

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 21:25 - Stanisław Sarek