Akademicka Sekcja Pomocy Przedmedycznej powstała w 2002 r. Jest agendą działającą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, która ściśle współpracuje z Władzami Uczelni oraz innymi agendami Uniwersytetu, w szczególności z Zarządem Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.


 

Autor: Agata Celińska-Miszczuk
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2013, godz. 08:49 - Dominika Ziółkowska