Dnia 23 października 2006 Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił audiencji JM Ks. Prof. dr hab. Stanisławowi Wilkowi Rektorowi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Spotkanie odbyło się w Sali Błogosławieństw w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Podczas audiencji Rektor KUL przekazał Ojcu Świętemu kopię pomnika znajdującego się na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.