W dniu 26.08.2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął na audiencji ks. dr. Zbigniewa St. Iwańskiego – pracownika naukowego Instytutu Pedagogiki KUL Jana Pawła II. W audiencji brał również udział ks. dr Grzegorz Chojnicki – prof. Wyższego Seminarium Duchownego z Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Arcybiskup Zygmunt Zimowski. Podczas Audiencji Ojciec Święty zapoznał się z dorobkiem naukowym i charakterem pracy duszpasterskiej ks. Iwańskiego i ks. Chojnickiego. Ojciec Święty interesował się działalnością Instytutu Pedagogiki KUL. Rozmowa z Ojcem Świętym przebiegała w ojcowskiej atmosferze. Benedykt XVI podejmował problematykę wychowawczą młodzieży z uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej społecznie. Interesował się również patologią rodziny i więziennictwa. Wspominał swój pobyt w Radomiu i Konsekrację Biskupa Zygmunta Zimowskiego. Podczas audiencji Ojcu Świętemu zostały przekazane: Obraz MB Gieczwałckiej oraz publikacje naukowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, teologii fundamentalnej i kryminologii, w tym książka prof. Brunona Hołysta „Terroryzm” z jego osobistym listem do Papieża. Ojciec Święty Benedykt XVI podjął również tematykę związaną z terroryzmem, wyrażając podziękowanie prof. Hołystowi za jego książkę i udzielając mu swego błogosławieństwa. Ojciec Święty Benedykt XVI życzył Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II obfitości Bożych darów i przekazał swoje apostolskie błogosławieństwo. Papież Benedykt XVI podczas spotkania z księdzem Zbigniewem Iwańskim, ks. Grzegorzem Chojnickim i Arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim wspominał również swojego poprzednika Jana Pawła II. W osobistej rozmowie z ks. Zbigniewem Iwańskim poruszył sprawę powołania kapłańskiego troszcząc się o to, by każdy kapłan w codziennym życiu był autentycznym naśladowcą Chrystusa. Na koniec audiencji Ojciec Święty udzielił jej uczestnikom Apostolskiego Błogosławieństwa. Audiencja, jak i jej przebieg, pozostanie na zawsze w pamięci jej uczestników jako radosne i owocne spotkanie z Namiestnikiem Chrystusa.
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2012, godz. 19:52