Autumn Seminars 2008 to druga edycja Kursu Intensywnego programu Erasmus pt. „Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem społecznym, jako współczesne wyzwania pracy socjalnej”. Zajęcia kursu odbywają się w dniach 12 - 22.11.2008 r. w Domu Spotkania oraz w Instytucie Pedagogiki KUL. W planowanej edycji Kursu wezmą udział studenci i nauczyciele akademiccy z 8 krajów Europy: Szwecji, Finlandii, Niemiec, Słowacji, Hiszpanii, Litwy, Turcji i Polski. Celem programu będzie umiędzynarodowienie kształcenia pracowników socjalnych i pedagogów w Europie, zapoznanie uczestników z najistotniejszymi problemami społecznymi poszczególnych krajów, a także modelami rozwiązań tych problemów proponowanymi w określonych ośrodkach zaangażowanych w pracę socjalną. Kurs jest organizowany po raz drugi. Pierwsza edycja odbyła się w kwietniu 2008 roku i zdobyła wysokie uznanie zarówno ze strony studentów, jak i nauczycieli akademickich.
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2008, godz. 16:41