www.kul.pl/przyrodoznawstwo


Program studiów obejmuje:

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Zajęcia wspólne dla obu specjalności

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody


 • biogeochemia
 • chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
 • fizyka z elementami biofizyki
 • geografia i geologia
 • historia nauk przyrodniczych i techniki 
 • nauki o Wszechświecie
 • mat ematyczne podstawy nauk przyrodniczych
 • podstawy biologii komórki
 •  technologia informacyjna
 • etyka ogólna
 • filozofia przyrodoznawstwa
 • filozofia przyrody nieożywionej
 • filozofia przyrody ożywionej
 • historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • historia filozofii nowożytnej i współczesnej
 • logika
 • metafizyka - ontologia
 • teoria poznania - epistemologia
 • wprowadzenie do filozofii przyrody
 • język łaciński
 • język obcy nowożytny

Specjalność - Nauki o życiu

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

 • astrobiologia
 • biologia molekularna i genetyka
 • ekologia i ochrona środowiska
 • ewolucjonizm
 • hydrochemia i hydrobiologia
 • filozofia biologii
 • tłumaczenia obcojęzycznych tekstów z nauk o życiu
Seminaria licencjackie
 • biologia teoretyczna i ewolucjonizm
 • biofilozofia
 • filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska

Specjalność - Nauki o Ziemi i Wszechświecie

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

 

 • ewolucjonizm
 • filozofia kosmologii
 • fizyka relatywistyczna
 • kosmologia przyrodnicza
 • mechanika i elektrodynamika klasyczna
 • podstawy programowania i systemy operacyjne
 • tłumaczenia obcojęzycznych tekstów z nauk o Ziemi i Wszechświecie

Seminaria licencjackie

 • fizyka teoretyczna
 • filozofia kosmologii
 • filozofia przyrody nieożywionej

 

Zajęcia do wyboru

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

Przyrodoznawstwo i filozofia przyrody

 • antropologia filozoficzna
 • astrobiologia
 • astrofizyka
 • biologia molekularna i genetyka
 • biologiczne podstawy ochrony środowiska
 • ekologia i ochrona środowiska
 • ewolucjonizm
 • filozofia biologii
 • filozofia kosmologii
 • filozofia ochrony środowiska
 • filozofia techniki
 • fizyka relatywistyczna
 • hydrochemia i hydrobiologia
 • informatyczna analiza danych
 • kosmologia przyrodnicza
 • logiczne podstawy informatyki
 • mechanika i elektrodynamika klasyczna
 • metody matematyczne w fizyce i kosmologii
 • ogólna metodologia nauk
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2012, godz. 07:34 - Andrzej Zykubek