dr Jakub Nowak, mgr Dorota Nowak

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Celem naszych pokazów będzie zaprezentowanie ogólnych właściwości azbestu, omówienie szkodliwego oddziaływania oraz metod jego unieszkodliwiania. Przewidziane są stanowiska, na których odbędą się prezentacje multimedialne, doświadczenia oraz wystawa wyrobów zawierających azbest. Ułatwi to przyswojenie i zapamiętanie informacji oraz ukształtowanie w sobie wrażliwości na niebezpieczeństwo związane z azbestem. Poruszone problemy podniosą świadomość ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu.

 

Instytut Ochrony Środowiska, s. 4, uczestnicy 10

14 maja br. godz. 10.00

14 maja br. godz. 11.00

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 06:03 - Andrzej Zykubek