W ramach komponentu naukowego zostanie zrealizowany projekt badawczy, którego efektem będzie publikacja z zakresu prawa migracyjnego i powrotowego. Powołany zostanie zespół 10 ekspertów, który podda analizie i badaniom migracje powrotowe (prawo krajowe, prawo Unii Europejskiej, badania ankietowe) ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń polsko – ukraińskich. W skład zespołu badawczego wejdą osoby z polskich i ukraińskich jednostek badawczych. Celem badań naukowych będzie opracowanie z zakresu prawa migracyjnego. W celu upublicznienia wyników badań i ich promocji zorganizowane zostanie seminarium promujące projekt. Na seminarium zaproszeni zostaną przedstawiciele mediów, środowisk naukowych zajmujących się migracjami oraz instytucje pracujące z migrantami i przedstawiciele administracji publicznej. Publikacja będąca owocem badań naukowych zostanie rozdystrybuowana do instytucji zajmujących się cudzoziemcami na Lubelszczyźnie. Oba komponenty: badawczy i naukowy stworzą system wsparcia instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie zarządzania migracjami powrotowymi.

 

PROGRAM_I_SPOTKANIA_EKSPERTOW.doc

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2013, godz. 11:46 - Anna Przybyła