Tematy badań naukowych podejmowanych przez pracowników Instytutu Historii Kościoła i Patrologii

~ Aspekty duszpasterskie teologii greckich Ojców Kościoła

~ Działalność oświatowo-wychowawcza zakonów i zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich. Hlond – salezjanin na stolicy prymasowskiej

~ Działalność oświatowo-wychowawcza zgromadzeń zakonnych

~ Dzieje KUL

~ Eklezjologia trynitarna w nauczaniu Ojców Kościoła

~ Instytucje kościelne w Polsce od XVI do XVIII wieku

~ Kościół w dziejach państw i społeczeństw

~ Kościół w dziejach państw i społeczeństw

~ Kultura piśmiennicza ośrodków kościelnych w okresie przedrozbiorowym

~ Literatura teologiczna w Polsce

~ Literatura teologiczna w Polsce

~ Ortodoksja i herezja w Kościele starożytnym

~ Ortodoksja i herezja w literaturze patrystycznej.

~ Polskie biblioteki kościelne w XVIII w.

~ Sakramentologia Ojców Kościoła

~ Struktury Kościoła polskiego w okresie staropolskim

~ Średniowieczny Kościół Polski na Kresach

~ Teologia Ojców Kościoła łacińskiego

~ Życie religijne na Lubelszczyźnie w okresie staropolskim

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 18:59 - Ewa Zięba