Kierunki badań ITF

 

 • wiarygodność religii chrześcijańskiej we współczesnym świecie
 • wiarygodność Kościoła w kontekście współczesnego pluralistycznym kulturowego
 • metodologia teologii fundamentalnej
 • badania polskiej obrzędowości ludowej: zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia zaduszkowe i pogrzebowe w regionach opoczyńskim i radomskim; wierzenia eschatologiczne w Polsce
 • Kościół a nowe ruchy religijne
 • badania nad religiami ludów pozaeuropejskich: religie rodzime i uniwersalne w Afryce, buddyzm, islam
 • badania nad afrykańską teologią chrześcijańską
 • status metodologiczny teologii religii
 • pojęcie i geneza religii w perspektywie teologicznej
 • chrześcijaństwo a religie pozachrześcijańskie
 • teologia religii a teologia fundamentalna.

 

 

Bibliografia pracowników Instytut dostępna jest tutaj. Kliknij na link umieszczony pod nazwiskiem.

 

powrót

 

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2012, godz. 10:33 - Stanisław Grodź