Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy prowadzi badania zawodowych losów absolwentów. Tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół wyższych, którzy po roku 2003 ukończyli studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na uczelni z województwa lubelskiego.

 

Krótkie badanie on-line służy porównaniu ścieżek zawodowych respondentów reprezentujących 24 różne grupy kierunków studiów – zaplanowano udział przeszło 1 500 respondentów. Zależy nam na dotarciu do absolwentów zróżnicowanych kierunków studiów, niezależnie od tego czy są obecnie zatrudnieni. Umożliwi to sformułowanie szczegółowych rekomendacji dla instytucji edukacyjnych i wspierających zawodową aktywność.

 

--> ankieta on-line 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2014, godz. 11:00 - Tomasz Peciakowski