Dr hab. Beata Bodzioch 

Artykuły:

 1. Druki i rękopisy muzyczno-liturgiczne od XVI-XIX wieku w archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie – Katalog. B. Bodzioch, T. Jasiński, I. Pawlak. „Studia Gnesnensia” 11(1997) s. 337-392.
 2. Muzyka w mszach za zmarłych. „Liturgia Sacra” 4(1998)2 s. 257-270.
 3. Śpiewy liturgii Adwentu. „Liturgia Sacra” 5(1999)2 s. 345-364.
 4. Polskie spiewy Liturgii godzin Triduum Paschalnego (zarys problematyki). „Liturgia sacra” 7(2001)1 s. 81-93.
 5. Antyfonarze piotrkowskie z lat 1600-1645 jako źródła do badań nad chorałem gregoriańskim w Polsce. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. 77(2002) s. 117-147.
 6. „Proprium de sanctis” w antyfonarzach Andrzeja Piotrkowczyka z pierwszej połowy XVII wieku. „Disputationes scientifice Universitatis Catholicae in Ruzomberok” 3(2003)2 s. 29-46.
 7. Brewiarzowe teksty wierszowane zachowane w potrydenckiej liturgii w Polsce. „Disputationes scientifice Universitatis Catholicae in Ruzomberok” 6(2006)4 s. 26-75.
 8. Oficjum „Divisio Apostolorum” (15 VII) zachowane w antyfonarzach piotrkowskich. „Summarium” 35(2006) s. 35-49.
 9. Melodie oficjów rymowanych w Antyfonarzach Andrzeja Piotrkowczyka. „Liturgia sacra” 13(2007)2 s. 461–496.
 10. Katalog śpiewów Antyfonarzy Piotrkowskich (1600-1645). „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 89(2008) s. 89–188.
 11. Notre Dame Szkoła. W: Encyklopedia katolicka. T. XIII. Lublin kol. 1449–1450.
  Credo w księgach liturgiczno-muzycznych po Soborze Watykańskim II. W: Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich. Lublin 2009 s. 14.
 12. Sprawozdanie z sympozjum Perfundit Orbem Radiis. Św. Paweł w dziejach monodii liturgicznej. „Additamenta Musicologica Lublinensia” 5(2009) s. 220–225.

Hasła leksykograficzne:

 1. Chorał gregoriański. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin-Kraków 2002 s. 115-118.
 2. Muzyka kościelna. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin-Kraków 2002 s. 551-552.
 3. Muzyka liturgiczna. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin-Kraków 2002 s. 552-554.
 4. Muzyka religijna. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin-Kraków 2002 s. 554-555.
 5. Muzyka sakralna. W: Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin-Kraków 2002 s. 555.
 6. Muzyków kościelnych duszpasterstwo. W: Leksykon teologii pastoralnej. Red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski. Lublin 2006 s. 525-528.
 7. Notre Dame Szkoła. W: Encyklopedia Katolicka. T. 13. Red. E. Gigilewicz i in. Lublin 2009 szp.1449-1450.
 8. Nowacki Henryk. W: Encyklopedia Katolicka. T. 14. Red. E. Gigilewicz i in. Lublin 2010 szp. 26-27.

Artykuły popularnonaukowe:

 1. Muzyka w liturgii Triduum Paschalnego. „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 72(1996)3-4 s. 241-248.
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016, godz. 10:12 - Ewa Zięba