dr hab. Jan Kłos, prof. KUL

Wydział Filozofii

 

Celem prezentacji jest przedstawienie bardzo ciekawej postaci Ameryki na tle epoki. Franklin pochodził z wielodzietnej rodziny. Prezentacja pokazuje bardzo pozytywny wpływ rodziny na kształtowanie się młodego człowieka. Franklin był dzieckiem swojej epoki - XVIII wieku - czasu poszukiwań, dociekań i odkryć. Prezentacja pokazuje wysiłki Franklina na rzecz ułatwienia życia człowieka, usprawnienia - wysiłki tak charakterystyczne dla Oświecenia. Wreszcie prezentacja ukazuje pierwsze wysiłki dyplomatyczne rodzącego się imperium, w których Franklin odkrywał znaczącą rolę (we Francji nazywano go le Grand Franklin - wielki Franklin).

 

Gmach Główny s. 208, uczestnicy 30

piątek, 18 maja br., 13:00

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 06:36 - Andrzej Zykubek