Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

 

 

Już od roku akademickiego 2013/2014 Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych zaprasza na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Kierunek ten cieszy się od tego czasu niesłabnącą popularnością.

 

Jest to pierwszy tego typu kierunek studiów w Lublinie. Studia mają charakter interdyscyplinarny i w wielowymiarowym zakresie przygotowują do podjęcia zadań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Studia w istotny sposób poszerzają zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji nabywanych w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego, uzupełniając je o treści międzynarodowe. Współczesne bezpieczeństwo państwa jest bowiem ściśle powiązane z otoczeniem zewnętrznym.

 

W trakcie studiów studenci wyposażeni zostaną w niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do realizacji wielowymiarowych zadań i przedsięwzięć zarówno na poziomie narodowym, jaki i międzynarodowym.

 

Studentom studiów I stopnia (licencjackich) proponujemy po I roku studiów do wyboru jedną z 3 specjalności:

 • zarządzanie ryzykiem
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
 • bezpieczeństwo międzynarodowe

 

Studenci studiów II stopnia (magisterskich) dokonują wyboru specjalności już na I roku.

 

Oferujemy:

 • doskonale przygotowaną kadrę dydaktyczną,
 • współpracę z wykładowcami-praktykami wojskowymi, policyjnymi oraz z pozostałych służb i straży,
 • wysoką jakość zajęć,
 • zajęcia praktyczne, m.in. podstawy samoobrony, podstawy wiedzy przedlekarskiej,
 • praktyki w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem,
 • współpracę z Legią Akademicką,
 • przyjazną atmosferę i wiele innych atrakcji.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 • uwarunkowań i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa globalnego, Unii Europejskiej i wybranych państw
 • zarządzania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, także w warunkach kryzysowych
 • budowania strategii działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego i prowadzenia negocjacji

Zawody:

 • funkcjonariusz służb mundurowych 
 • specjalista ds. ochrony danych i informacji niejawnych
 • pracownik jednostek administracyjnych, służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa

  

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2015, godz. 14:32 - Ewa Kula