STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • uwarunkowań i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa globalnego, Unii Europejskiej i wybranych państw
  • zarządzania procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej, także w warunkach kryzysowych
  • budowania strategii działań dotyczących bezpieczeństwa narodowego i prowadzenia negocjacji

Zawody:

  • funkcjonariusz służb mundurowych 
  • specjalista ds. ochrony danych i informacji niejawnych
  • pracownik jednostek administracyjnych, służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa
 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Społecznych w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo narodowe
 odbywają się w Campusie Majdanek
Droga Męczenników Majdanka 70 [jak dojechać?]

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016, godz. 10:00 - Magdalena Malec