OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) POPRZEZ BUDOWANIE POZYTYWNEGO KLIMATU ORGANIZACYJNEGO

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników działów HR do skorzystania z pakietu narzędzi i materiałów szkoleniowo-doradczych do diagnozy i poprawy klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie opracowanego w ramach projektu „Organizational success through employee satisfaction OSTESA EU” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

 

Pozytywny klimat organizacyjny sprzyja wysokiej motywacji i skuteczności działania pracowników jak również odzwierciedla satysfakcję uczestników organizacji z pracy w danym środowisku. Satysfakcja pracowników jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących efektywność przedsiębiorstwa. Badania potwierdzają, że klimat organizacyjny znacząco wpływa na wyniki firmy jak również wydajność pracowników poprzez wzrost motywacji indywidualnej oraz wzrost poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Oferowany zbiór materiałów i narzędzi OSTESA EU pomoże Państwu zdiagnozować nastroje panujące w zespole, dziale lub w firmie, a także przyczyny problemów i niepowodzeń oraz podjąć działania naprawcze w zdiagnozowanych obszarach. Diagnoza może zostać przeprowadzona w 11 wyodrębnionych wymiarach klimatu organizacyjnego tj. Komunikacja, Uznanie, Nagradzanie, Spójność, Wsparcie, Przejrzystość, Zaufanie, Przywództwo, Sprawiedliwość, Efektywność, Troska o pracownika. Dodatkowo, materiały pomogą Państwu powiązać panujący klimat organizacyjny ze stylem zarządzania oraz wyciągnąć właściwe wnioski na przyszłość.

 

KOMUNIKACJA

UZNANIE

NAGRADZANIE

SPÓJNOŚĆ

WSPARCIE

PRZEJRZYSTOŚĆ

 

ZAUFANIE

PRZYWÓDZTWO

SPRAWIEDLIWOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ

TROSKA O PRACOWNIKA

 

Proces oceny i poprawy klimatu organizacyjnego:

Diagnoza klimatu organizacyjnego za pomocą Elektronicznego narzędzia do pomiaru klimatu organizacyjnego OSTESA EU

 

Elektroniczne narzędzie do oceny klimatu organizacyjnego jest to rzetelne, trafne
i wystandaryzowane narzędzie do diagnozy klimatu panującego w organizacji spełniające wymagania stawiane psychometrycznym testom psychologicznym. Pomiar klimatu organizacyjnego odbywa się za pomocą metody asocjacji kolorów opatentowanej przez firmę DAP Services a.s. z Czech oraz oceny twierdzeń. Narzędzie pozwala w łatwy sposób dokonać pomiaru 11 wymiarów klimatu organizacyjnego. Zaletą narzędzia jest możliwość porównania wyników z normami oraz dowolnego wyboru wymiarów do pomiaru z dostępnej puli.
W badaniu, jak i przy prezentacji wyników zachowana jest pełna anonimowość.

Link do narzędzia: https://tool.ostesa.eu/

 

 

Interpretacja wyników pomiaru klimatu organizacyjnego

 

Pracodawca, menedżer lub inna osoba zlecająca pomiar klimatu organizacyjnego w firmie otrzymuje zbiorczy raport zwrotny, automatycznie wygenerowany przez narzędzie wraz z wynikami uzyskanymi w badanych obszarach, będącymi podstawą do podjęcia dalszych działań. Narzędzie generuje dwa raporty CA-OSTESA dla pomiaru klimatu za pomocą asocjacji kolorów oraz S-OSTESA dla pomiaru poszczególnych wymiarów klimatu organizacyjnego za pomocą twierdzeń. W oparciu o uzyskane wyniki oraz mając na uwadze obszary klimatu organizacyjnego wskazane jako te w których należy podjąć działania, zainicjować proces zmiany i poprawy, menedżer może podjąć konkretne działania oraz kształtować klimat w oparciu o posiadane dane.

 

Wdrożenie programu szkoleniowego w firmie w oparciu o programy i materiały szkoleniowe OSTESA EU

 

Projektując działania mające na celu poprawę klimatu organizacyjnego można skorzystać z gotowych materiałów wypracowanych przez zespół ekspertów międzynarodowych projektu OSTESA EU. Oferowany Pakiet Szkoleniowy zawiera 33 programy szkoleniowe z 11 wymiarów klimatu organizacyjnego dedykowane menedżerom, pracownikom oraz grupom mieszanym (kadra zarządzająca i pracownicy). Każdy program szkolenia oraz materiały szkoleniowe zostały opracowane odrębnie dla każdej z grup pracowników, tak aby umożliwić kompleksową analizę klimatu organizacyjnego w firmie uwzględniając specyfikę grupy docelowej oraz jej potrzeby, pobudzić motywację pracowników
oraz poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa.  Pomocnym materiałem w procesie poprawy klimatu organizacyjnego jest również opracowanie pt. Poradnik dla kadry zarządzającej– jak poprawić klimat organizacyjny.

 

 

 

Monitorowanie skuteczności podjętych działań

 

Z uwagi na subiektywny i zmienny w czasie charakter pomiaru klimatu organizacyjnego, zaleca się prowadzenie systematycznego monitoringu poziomu zadowolenia pracowników. Po wybraniu i zrealizowaniu działań naprawczych warto ponownie dokonać diagnozy klimatu organizacyjnego za pomocą Elektronicznego narzędzia do pomiaru klimatu organizacyjnego OSTESA EU i porównać wyniki z obu badań oraz ocenić skuteczność podjętych kroków.

 

Oferowane narzędzia pozwolą Państwu zdiagnozować i kształtować klimat organizacyjny oraz motywujące środowisko pracy w firmie. Wszystkie ww. narzędzia dostępne są bezpłatnie na oficjalnej stronie projektu OSTESA EU w sześciu wersjach językowych:
język polski, angielski, grecki, włoski, portugalski oraz czeski.

 

Oficjalna strona projektu: http://ostesa.eu/?lang=pl

 

Szczegółowe informacje:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland"

Gospodarcza 26;

20-213 Lublin

tel. 81 710-46-30

e-mail: ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

www.oic.lublin.pl

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Projekt nr 2015-1-PL01-KA202-016892

 

Broszura do pobrania

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2018, godz. 08:39 - Marta Szymańska-Jarosz