Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym przez firmę Consultor sp. z o.o.

 

Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie to projekt dla osób z niepełnosprawnością powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie województwa lubelskiego.

 

Uczestnicy Projektu powinni należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:
-osoby o niskich kwalifikacjach
-osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP/MUP z III profilem
-osoby bierne zawodowo

 

W ramach projektu oferujemy:
-diagnozę potrzeb
-poradnictwo zawodowe z IPD
-trening podstawowych kompetencji społecznych
-warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy
-wysokiej jakości szkolenia zawodowe cukiernik/sprzedawca/kosmetyczka
-pośrednictwo pracy
-staże zawodowe

 

Ponadto każdy uczestnik będzie miał zagwarantowane: stypendium szkoleniowe w wysokości 621,25 zł netto, czteromiesięczny płatny staż ( 997,40 zł netto), materiały szkoleniowe, badania lekarskie, wyżywienie w czasie szkolenia, zwrot kosztów dojazdu

 

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu z Agatą Kozak - specjalistą ds. projektów europejskich: 519 323 388

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.niepelnosprawni-aktywni.consultor.pl

Autor: Dorota Maj
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018, godz. 13:10 - Dorota Maj