Bi.jpg

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie psychologii

Asystent naukowy w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL

Koordynator naukowo-techniczny projektów badawczych realizowanych w Laboratorium Psychoneurofizjologicznym KPE

 

Absolwentka Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie.

Zrealizowała grant badawczy promotorski (MNiSW nr N N106 330734) i obroniła rozprawę doktorską z zakresu psychologii poznawczej pt. Ruchy gałek ocznych jako wskaźnik operacji wyobrażeniowych.

  

Najważniejsze obszary moich zainteresowań naukowych: wyobraźnia wizualna w kontekście zapisu i analiz ruchów oczu (porównywanie ścieżek wzrokowych – ScanMatch; analiza ruchów oczu w zależności od wyrazistości obrazu – Eye Tracking and Monitoring Saliency Maps); wyobraźnia motoryczna, procesy uwagowe, neuronauka, ilościowe metody analizy danych.

Obecnie w centrum moich zainteresowań znajdują się psychologiczne aspekty interfejsów mózg-komputer (BCI) oraz interakcji wzrok-komputer (Gaze Interaction). W ramach realizacji grantu wewnętrznego na badania statutowe dla młodych (nr1/6-1-11-05-3014) na potrzeby moich zainteresowań badawczych wytworzono aparaturę badawczą do komunikacji wzrok-komputer, którą testowałam z udziałem osób z tetraplegią. 

 

Autor: :::
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 14:54 - Bibianna Bałaj