Wybrane prace Marcina Tkaczyka
 
Książki
 1. Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych, Lublin 2009, Wydawnictwo KUL.
 2. Normalne logiki pozycyjne, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL (współautor: Tomasz Jarmużek).
 3. Futura contingentia, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.
 
Artykuły
 1. Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa. M. Bocheńskiego, "Lignum Vitae" 2 (2001).
 2. Przekonania religijne Bohdana Chwedeńczuka, "Zeszyty Naukowe KUL" 45 (2002) 1-2.
 3. Próba formalizacji wnioskowania zawartego w II rozdziale Proslogionu Anzelma, "Ruch Filozoficzny" 8 (2006) 2, s. 237-247.
 4. Zwroty modalne języka fizyki, "Filozofia Nauki" 14(2006), nr 4(56).
 5. A Formal Theory of Physical Necessity, "Logic and Logical Philosophy" t. 16 (2007) 1, s. 65-83.
 6. Zmienna czasowa w starożytnej i średniowiecznej teorii zdań warunkowych, "Roczniki Filozoficzne" 55 (2007), nr 2.
 7. Zdania warunkowe w logice starożytnej, "Kwartalnik Filozoficzny" 35 (2007), z. 4.
 8. Is the Ontological Proof of God's Existence an Ontological Proof of God's Existence?, "Logic and Logical Philosophy" 16 (2007).
 9. W sprawie egzystencjalnych konsekwencji zdań predykatywnych, "Studia Philosophiae Christianae" 44 (2008), nr 1.
 10. Bóg, modalność, esencjalizm. Pewna wersja szkotystycznego dowodu tezy o istnieniu Boga, "Roczniki Filozoficzne" 57 (2009), nr 1.
 11. Pojęcie istnienia w czasie a pojęcie współistnienia z czasem w Monologionie Anzelma z Canterbury, "Roczniki Filozoficzne" 58 (2010), nr 1.
 12. Czy Ratio Anselmi jest poprawnym wnioskowaniem?, w: Dowody ontologiczne, red. S. Wszołek, Kraków 2011.
 13. On Axiomatization of Łukasiewicz's Four-Valued Modal Logic, "Logic and Logical Philosophy" 20 (2011).
 14. Jana Dunsa Szkota dowód tezy o istnieniu Boga, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot, red. E. I. Zieliński, R. Majeran, Lublin 2011.
 15. Koło Krakowskie, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, s. 689-692.
 16. Logika polska, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, s. 880-890 (autorstwo wspólne z Urszulą Wybraniec-Skardowską).
 17. A Debate on God: Anselm, Aquinas and Scotus, w: Ontological Proofs Today, red. Mirosław Szatkowski, Frankfurt am Main 2012, s. 113-141.
 18. Ratio Anselmi Revisited, "European Journal for Philosophy of Religion" 2 (2012), s. 127-146.
 19. Negation in Weak Positional Calculi, "Logic and Logical Philosophy" 22 (2013).
 20. Logika temporalna, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, red. J. Woleński, A. Dąbrowski, Kraków 2014, Copernicus Center Press.
 21. Epistemologia w kontekście logiki i filozofii nauki, w: Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.
 22. Spurious Confusion in Temproral Logic, "Logic and Logical Philosophy" 2 (2015).
 23. Jerzy Łoś and the Origin of Temporal Logic, w: Handbook of the 5th World Congress and School on Universal Logic, red. J-Y. Beziau, S. Ural, A. Buchsbaum, I. Tasdelen, V. Kamer, Istanbul 2015 (współautor: Tomasz Jarmużek).
 24. Kazimierz Ajdukiewicz's Philosophy of Mathematics, "Studies in East European Thought" 68 (2016).
 25. Cracow Circle. Theology in the Lvov-Warsaw School, w: The Significance of the Lvov-Warsaw School in the European Culture (Vienna Circle Institute Yearbook), ed. A. Brożek, F. Stadler, J. Woleński, Vienna 2017, Springer. 

Autor: Marcin Tkaczyk
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2017, godz. 10:43 - Marcin Tkaczyk