Mam pytania odnośnie do obcojęzycznych książek.

1. Jak należy zapisywać ich tytuł:  The General Theory of Employment czy The general theory of emloyment?

2. Jak należy sporządzać przypis bibliograficzny: zgodnie z regułami polskimi czy obcojęzycznymi? Czy wówczas poprawne są takie przekształcenia: No 7, July 2010 na nr 7/2010?

 

Adam Wolański w poradniku Edycja tekstów podaje, że tytuły książek angielskojęzycznych zawsze w języku oryginału zapisuje się wielką literą (oprócz zaimków i spójników). Jeżeli natomiast książka ukazała się w Polsce przetłumaczona, wówczas powinno się stosować polski opis bibliograficzny. Podobnie w opisach bibliograficznych publikacji obcojęzycznych możemy używać skrótów właściwych dla danego języka, przejętych z kart tytułowych, np. ang. ed. by (edited by – ‘wydane przez’), Vol. (volume – ‘tom’); niem. Hrsg. (Herausgeber – ‘redaktor’), Bd. (Band – ‘tom’).

Wobec powyższego, podany w pierwszym pytaniu zapis dużymi literami jest poprawny, o ile nie ma tłumaczenia powyższej pracy na język polski. Przekształcenia jak te, które zostały podane w punkcie drugim w pytaniu, nie są konieczne.

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2011, godz. 10:06 - Natalia Sosnowska