Pierwszy tom z serii Biblioteka Encyklopedii Katolickiej pod lapidarnym tytułem Historiografia zawiera przegląd i charakterystykę piśmiennictwa związanego z wydarzeniami biblijnymi, myślą filozoficzną i historią Kościoła. Do niedawna funkcjonowało bardzo zawężone pojecie historiografii (od greckiego wyrazu: histo-rio-grafeo pisać, opisywać historie), rozumianej jako dziejopisarstwo, czyli rodzaj piśmiennictwa historycznego odtwarzającego przeszłość na podstawie źródeł ustnych i pisanych, wykopalisk i zabytków. Dzisiejsze rozumienie historiografii ma zasięg o wiele szerszy. Obejmuje ono piśmiennictwo przedstawiające dzieje, przyjmując zróżnicowane formy w zależności od przedmiotu (stąd m.in. historiografia biblijna, historiografia filozoficzna, historiografia kościelna), aspektu (historiografia polityczna, społeczna, ekonomiczna, kulturowa), wyznaczonego celu (naukowy lub sprzężony z działalnością o charakterze ideologicznym czy religijnym) oraz metod badań i sposobu ich upowszechniania.

[ze wstępu]


Powrót

 

Autor: Piotr Królikowski
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2008, godz. 14:28 - Piotr Królikowski