Informujemy o otwarciu dla użytku studentów i pracowników KUL Biblioteki Politologii i Komunikacji Społecznej (mieszczącej się na parterze Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Ul. Droga Męczenników Majdanka 70).

 

Godziny otwarcia

Obecnie biblioteka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 12.30-16.00.

 

Wszelkie zapytania związane z zasobami biblioteki i jej funkcjonowaniem można kierować drogą mailową do p. Patryka Fijałkowskiego - młodszego bliotekarza Biblioteki Politologii i Komunikacji Społecznej e-mail: bpiks@kul.lublin.pl

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2013, godz. 19:05 - Lech Jańczuk