mgr Beata Wolska

Wydział Nauk Społecznych

 

Warsztat będzie składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

  • Część teoretyczna: Biblioterapia - definicja, rodzaje, cele i zadania; metody, formy i środki stosowane w biblioterapii; etapy procesu biblioterapeutycznego. Adresaci biblioterapii i ich problemy. Ideał biblioterapeuty. Atmosfera terapeutyczna w procesie biblioterapii. Bajki terapeutyczne.
  • Część praktyczna: Prezentacja wybranych scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych. Praca w grupach.

 

Campus Majdanek, s. ???, uczestnicy 20

czwartek, 17 maja br., 11.00-12.30

czwartek, 17 maja br., 13.00-14.30

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 06:17 - Andrzej Zykubek