Bieżąca działalność Instytutu

 

Instytut prowadzi dzienne studia doktoranckie (trzy specjalizacje: 1/ chrystologia i eklezjologia fundamentalna; 2/ religioznawstwo; 3/ misjologia).

 

 

Pracownicy ITF redagują "Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii" (do 2009 ukazywały sie jako zeszyt 9 "Roczników Teologicznych" /Teologia fundamentalna i religiologia/), „Studia Nauk Teologicznych PAN”, serie wydawnicze, m.in. „Studia Religiologiczne” oraz współpracują z Redakcją Encyklopedii Katolickiej;

 

 

Pracownicy ITF należą do wielu organizacji naukowych, m.in. do: Pontificia Academia Theologica, Międzynarodowego Instytutu Anthropos, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Ogólnopolskiej Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki; Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, Missionswiessenschaftlisches Institut (St. Augustin), European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies, International Association of Catholic Missiologists i Polskiego Towarzystwa Studiów Latnoamerykanistycznych.

 

 

powrót
Autor: Stanisław Grodź
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, godz. 23:08 - Stanisław Grodź