Bieżąca działalność Instytutu

 

Instytut prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w czterech obszarach: chrystologii i eklezjologii fundamentalnej, religioznawstwa, misjologii oraz teologii religii.

Pracownicy ITF redagują: "Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii" (do 2009 ukazywały się one jako zeszyt 9 "Roczników Teologicznych" /Teologia fundamentalna i religiologia/), „Studia Nauk Teologicznych PAN”, „RESOVIA SACRA. Roczniki Filozoficzno-Teologiczne Diecezji Rzeszowskiej”, serie wydawnicze, m.in. „Studia Religiologiczne”, "Biblioteka Teologii Religii" oraz współpracują z Redakcją Encyklopedii Katolickiej i redakcją serii "Biblioteka Teologii Fundamentalnej".

 

 

Pracownicy ITF należą do wielu organizacji naukowych, m.in. do: Międzynarodowego Instytutu Anthropos, Missionswiessenschaftlisches Institut (St. Augustin), European Society for Intercultural Theology and Interreligious Studies, International Association of Catholic Missiologists, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, 

Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej, Komisji Teologii Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Misjologów Polskich, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych.

 

 

powrót
Autor: Stanisław Grodź
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2016, godz. 14:09 - Ireneusz Ledwoń